Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Notatki


Wyniki 1 do 50 z 150

      1 2 3 Dalej»

 #   Notatki   Link do 
1
Kosten 7.11 1895
Stawił się gospodarz / rolnik (Landwirth) Marcell Schwartz tożsamosci uznanej przez świadka nr 4
katolik, ur. 27 maja 1873 r. w Poladowo, pow. Śmigiel, zam. Poladowo, syn rolnika (Ackerwirth) Michaela Schwartz i jego zony Elisabeth Ciesielska zamieszkali w Poladowo i Jadwiga Styza tożsamosci uznanej przez świadka nr 4, katoliczka, ur. 5 października 1874 r. w Krzan, zam. Krzan, córka tam też zmarłego rolnika Simon Styza i jego żony Apollonia d[e]d[omo] Jurga obecnie zamężna Skoracka, zamieszkała Krzan.
swiadkowie
wlasciciel karczmy August Jagusch (35 lat)
rolnik i wojt /soltys Anton Skoracki (35 lat)https://szukajwarchiwach.pl/34/424/0/2.1/130/str/1/6/15/gwkU32MOfUJvSUuXXtGtjA/#tabSkany

https://szukajwarchiwach.pl/34/424/0/2.1/130/str/1/6/15/N3X2Kh3Qg4e0S2yf47DrdQ/#tabSkany 
Małżeństwo F79
 
2  Małżeństwo F80
 
3  Małżeństwo F82
 
4  Małżeństwo F83
 
5  Małżeństwo F86
 
6  Małżeństwo F87
 
7  Małżeństwo F88
 
8  Małżeństwo F89
 
9  Małżeństwo F96
 
10  Małżeństwo F103
 
11  Małżeństwo F109
 
12  Małżeństwo F113
 
13 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Małżeństwo F116
 
14  Małżeństwo F119
 
15 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Małżeństwo F116
 
16  LEWANDOWSKI, Walenty (I211)
 
17  Małżeństwo F56
 
18  BILIŃSKA, Maria Magdalena (I164)
 
19 ... Małżeństwo F37
 
20 ... GOSIEWSKA, Aniela Marianna (I378)
 
21 ... GOSIEWSKA, Aniela Marianna (I378)
 
22 ... GOSIEWSKA, Maria Antonina (I367)
 
23 ... GOSIEWSKI, Stanisław (I368)
 
24 ... GOSIEWSKA, Kazimiera Józefa (I370)
 
25 ... GRZYBOWSKA, Józefa (I365)
 
26 ... GOSIEWSKA, Jadwiga (I405)
 
27 ... GOSIEWSKA, Celina Elżbieta (I373)
 
28 ... GOSIEWSKA, Zofia Maria (I374)
 
29 ... GOSIEWSKA, Janina Maria (I376)
 
30 ... GOSIEWSKA, Stefania Maria (I377)
 
31 ... GOSIEWSKI, Leon (I375)
 
32 ... GOSIEWSKA, Helena Wanda (I369)
 
33 (…) 50. P. Józefatowi Gosiewskiemu, b. Kontrolerowi Skarbowemu w m. Przasnyszu, za 48 letnią służbę rs. 225, z których rs. 169 z funduszów Stowarzyszenia, a rs. 56 z funduszów Skarbowych. (…) Art. 2. Wypłata pensji i dodatków w Artykule poprzedzającym wyszczególnionych, zarządzoną będzie stosownie do przepisów zawartych w Ustawach i postanowieniach na wstępie powołanych. Art. 3 Wykonanie niniejszego Ukazu Naszego Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego polecamy. (Podpisano) „Aleksander” przez Cesarza i Króla (…) w Carskiem Siele 14 (26) listopada 1861 r.  GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
34 (...) do dnia 15 września 1864 roku, to jest do daty wydzierżawienia na lat dwanaście teatru Józefowi Gosiewskiemu (...) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
35 (...) doszła do nas smutna wiadomość, że nasz stały korespondent w Sierpcu adwokat ś.p. A. Gosiewski rozstał się z tym światem. Zmarły w swoim czasie obficie zasilał prasę płocką artykułami i pracami literackimi. Od dłuższego czasu był też korespondentem "Kuriera Płockiego", gdzie pisywał pod pseudonimem "Algo". Oprócz zdolności, wykazywanych w kierunku swego zawodu, obdarzony był talentem pisarskim, nieposzlakowaną uczciwością i zacnością charakteru oraz bystrym spostrzegawczym umysłem. Niech ziemia rodzinna, dla której żył i pracował, lekką mu będzie.  GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
36 (...) gubernator polecił zerwać kontrakt i w marcu 1867 r. teatr płocki wrócił ponownie pod zarząd Magistratu. GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
37 (...) Jozefata Gosiewskiego, kontrollera w mieście Przasnyszu (...) GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
38 (…) Wyczytawszy w n-rze 89-tym (270) „Echa” nie zbyt pochlebną wzmiankę o prowadzonym przezemnie w Rypinie hotelu i restauracji, w imię prawdy i w imię zasady” audiatur et altera pars, przesyłam następujące wyjaśnienie. Hotel w Rypinie, w porównaniu z hotelami wszystkich miast powiatowych gub. Płockiej, jest najprzyzwoiciej i najwygodniej urządzony, a nawet mam zasadę twierdzić, że nie wiele miasteczek powiatowych w Królestwie posiada hotel tak porządnie urządzony, jak mój w Rypinie. Ceny hotelowe za pokój od 75 kop. do 150 k. na dobę z pościelą i usługą, są bezwarunkowo średnie, praktykowane wszędzie, a w żadnym razie na publiczne skarcenie w łamach dziennika nie zasługują. Rypin leży nie na trakcie przejezdnym, a na uboczu, przez co i frekwencja w hotelu bardzo mała, a dochód z numerów nie przedstawia nawet wartości komornegom jeżeliby hotel zamienić na mieszkanie prywatne. Czyż w takich warunkach sprawiedliwą jest wzmianka o rzekomo wygórowanych cenach? Szan. korespondent znajduje nazwę „hotel warszawski” za zbyt szumną. Uprzejmie proszę o życzliwą radę, jakie mam dać miano hotelowi, ażeby przypadło do gustu; może „central”, lub „metropol hotel, a może tylko „zajazd pod zającem”, lub jakiem innem zwierzęciem? W każdym razie jest to kwestja drobna i dla czytającego ogółu jest, co najmniej obojętną. Inkryminowany mi zarzut podawania potraw jakoby niezbyt czysto, wobec istniejących surowych przepisów prawa, ściśle przestrzeganych obecnie przez odnośne organy, wprost nie zasługuje na wiarę; za wielka jest bowiem na to kontrola i za wielka odpowiedzialność za małe uchybienie tym przepisom. Być może, że sz. korespondent przyzwyczajony jest li tylko do pierwszorzędnych hoteli i restauracji Warszawy lub większych miast europejskich, ależ wymagania w tym kierunku odnośnie zapadłej prowincji, winny być niestety cokolwiek zredukowane. Każdy z moich gości może rachować zawsze na zdrowy, choć może nie wykwintny posiłek, za cenę nie wyższą od praktykowanych wszędzie na prowincji. Żałuję, że sz. korespondent nie określił ściśle, za co mianowicie policzono mu tak drogo, że rachunek służył pobudką do publicznego skarcenia. Wymagać od restauracji w małem miasteczku wielkomiejskiego komfortu nie można, bo obroty w takich zakładach są zbyt małe, a gdyby znalazł się jakiś przedsiębiorca, któryby objął ten „pewny i dobry” wedle słów korespondenta interes, doznałby z pewnością dotkliwego zawodu. Ultra posse nemo obligator. - Jeżeliby sz. korespondent echciał zwrócić uwagę na warunki, w jakich można prowadzić restaurację w małem miasteczku, doszedłby z pewnością do wniosków wręcz przeciwnych. Z poważaniem A. G. Gosiewski właściciel hotelu i restauracji w Rypinie. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
39 (…) Z polecenia Heroldyi, w dalszym ciągu uwiadomienia z dnia 7 (19) lutego r.b. podaje się do wiadomości, iż na mocy decyzji Rady Stanu Królestwa Polskiego, w dniu 22 lutego (6 marca) t.r. zapadłej, uznanemi zostali za szlachtę dziedziczną, która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem Prawa: (…) Gosiewski Józefat Arkadiusz Filip, 3 imion, h. Korwin z odmianą (…) - W Warszawie dnia 1 (10) marca 1839 r. (…) GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
40 (pochowany na Powązkach; grobu nie odnaleziono) GRZYBOWSKI, Faustyn Teodor (I423)
 
41 + Zmarli w ostatnich dniach: w Tarnowie, ks. Franciszek Ksawery Tokarski, jubilat, były pleban w Targowisckach, w dyecezyi przemyskiej, kaninik honorowy, urodzony w Łękach r. 1811, wyświęcony r. 1836.  TOKARSKI, ks. Franciszek Ksawery (I382)
 
42 +W dniu 1 czerwca r.b. po krótkiej chorobie zgasła ś.p. Antonina z Pabudzińskich Gosiewska wdowa po Patronie. Eksportacja zwłok odbędzie się d. 3 b.m. o godzinie 2giej po południu z kościoła na Koszykach na cmentarz Powązkowski (...) PABUDZIŃSKA, Antonina Zofia Helena (I106)
 
43 50 rubli nagrody. Dnia 13 lipca skradziono fornalowi w majątku Radlin, gminy Chodelskiej krowę czerwoną łysą. Kto wskaże złodzieja lub naprowadzi na ślad tegoż, otrzyma rubli pięćdziesiąt. Dyskrecja zapewniona. Leon Gosiewski właśc. maj. Radlin. GOSIEWSKI, Leon (I375)
 
44 D. 9 b.m. i r. w dobrach Radlin (Gub. Lubelska), zmarła Józefa z Grzybowskich Gosiewska, żona właściciela tychże dóbr. Żyła lat 29.  GRZYBOWSKA, Józefa (I365)
 
45 Dnia 13 lutego 1922 r. zmarł we Lwowie Antoni Gosiewski, pochodzący z rodu tak zaszczytnie zapisanego w kartach historji naszej. Zmarły, urodził się w rodzinnym majątku, w Radlinie, w ziemi lubelskiej, w roku 1862. Studja odbył na politechnice w Rydze, poczem siły swe poświęcił specjalnie cukrownictwu. Z większych prac jego na tem polu upamiętniła się budowa cukrowni w Bużance i Olchowcu, z której to placówki ustąpił w roku 1901, by ratować cukrownię Przeworską w walce z zagrażającym jej kartelem austrjackim. Dzięki intensywnej pracy i niespożytej energji walka ta, tak ważna dla przemysłu polskiego, została uwieńczona pomyślnym skutkiem. Na tej przez siebie uratowanej placówce, wytrwał do ostatnich chwil życia, jako naczelny Dyrektor i Członek Rady Zawiadowczej Galicyjsko-Bukowińskiego Akcyjnego Towarzystwa Przemysłu Cukrowniczego w Przeworsku. Oprócz tego ś.p. Antoni Gosiewski był jednym z założycieli oraz prezesem, a następnie wice-prezesem Rady Banku Rolniczego i Członkiem Rady Banku Dyskontowego we Lwowie. Zasłużył się również jako jeden z założycieli i członek Rady Banku Zjednoczonych Ziem Polskich oraz Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego w Warszawie. Na tem nie ograniczyła się działalność zmarłego. Wzorową gospodarką w majątku swym, Bereśnicy Królewskiej i Żurawkowie, dał nowy dowód swoich wszechstronnych zdolności. Człowiek ten o nieskazitelnym charakterze i niezmordowanej pracy, a rzadkiej u nas gruntownej fachowej wiedzy, zostawił wśród swych licznych przyjaciół, których zniewalał nietylko do wysokiego szacunku, ale i do serdecznego, szczerego przywiązania, wdzięczną pamięć i głęboki żal. Dowodem ogólnego uznania i przywiązania, które zmarły zdobył swem zawsze sprawiedliwem i życzliwem postępowaniem były delegacje rzemieślników z Przeworska i włościan z Bereźnicy i Żórawkowa, z wójtem na czele, które przybyły do Lwowa by oddać ostatnią posługę zmarłemu. Takich obywateli, takich Pracowników, jak ś.p. Antoni Gosiewski daj Boże Ojczyźnie jak najwięcej. Cześć Jego pamięci! GOSIEWSKI, Antoni (I371)
 
46 Dnia 3 stycznia 1936 r. zapisano w Urzędzie Stanu Cywilnego następujące zgony: (...) Apolonja Rozumkowa z domy Gruszkiewiczówna, wdowa, 81 lat; GRUSZKIEWICZ, Apolonia (I305)
 
47 Działo się dnia dwudziestego czwartego grudnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie piątek wieczór we wsi Ratoszynie . Stawił się Mikołaj Gosiewski właściciel dóbr Radlina, we wsi Radlinie zamieszkały, lat trzydzieści cztery mający, w obecności Andrzeja Mazurkiewicza, właściciela dóbr Ostrowa, we wsi Ostrowie zamieszkały, Sędziego Pokoju Okręgu Kraśnickiego i Prezesa Rady Powiatowej Zamojskiej, lat pięćdziesiąt sześć mającego, tudzież Joachima Hempel właściciela dóbr Skorczyce we wsi Skorczyczach zamieszkałego, lat czterdzieści cztery mającego, i okazał nam dziecię płci męzkiej urodzone we wsi Radlinie dnia dwudziestego piątego października bieżącego roku o godzinie drugiej popołudniu, z iego małżonki Józefy z Grzybowskich, lat dwadzieścia siedm mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym na dniu dzisiejszym przez xiędza Ignacego Szczepańskiego proboszcza Uchańskiego i komendarza kościoła parafialnego Ratoszyńskiego odbytym, nadane zostało imię Tadeusz. A rodzicami jego chrzestnymi byli: xiądz Marcin Wolski proboszcz parafii Urzędowa z panną Malwiną Grzybowską. Przyczyna spóźnienia spisania niniejszego aktu była nieobecność ojca w domu,który z powodu rozlicznych interesów do częstego wydalania się był zmuszony. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas i stawających podpisany został.  GOSIEWSKI, Tadeusz (I372)
 
48 Działo się w Dąbrowie tysiąc osiemset pięćdziesiątego pierwszego roku dnia dziewątego i dwudziestego pierwszego kwietnia o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Józef Mijakowski lat liczący trzydzieści siedem Nadleśny Borów Strzegomskich (?) w Mdzewie zamieszkały w obecności Jana Leśnikowskiego lat liczącego trzydzieści dwa Organisty i Piotra Parzyckiego lat liczącego czterdzieści Ekonoma w Dąbrowie zamieszkałych o okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone dnia piątego i siedemnastego tego miesiąca o godzinie drugiej z północy (?) z jego małżonki Elżbiety z Dobrskich lat liczącej trzydzieści pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Apoloniusz Ignacy a rodzicami jego chrzestnymi byli W. J. Ksiądz Jakub Krzywkowski Proboszcz Strzegomski (?) i Marianna Borkowska (?). Akt ten stawającym przeczytany i podpisany został przez Nas, Ojca i świadków - ks. Fabian Gołębiewski … (?) Dąbrowy / Józef Mijakowski / Piotrz Parzycki MIJAKOWSKI, Rudolf Apoloniusz Ignacy (I98)
 
49 Działo się w Drobinie 29 lipca /10 sierpnia/ 1887 roku o godzinie 10 rano. Stawił się Jan Kędzierski i Antoni Gorczycki obydwaj chłopi z Drobina i oświadczyli, że wczoraj godzinie 5 rano zmarł w Karsach Kazimierz Zygmunt Mijakowski osiem miesięcy żyjący, syn Rudolfa i Julianny ślubnych małżonków Mijakowskich urodzony i zamieszkały w Karsach przy rodzicach zarządzających majątkiem Karsy. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Kazimierza Zygmunta Mijakowskiego, akt ten stawającym przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany. Administrator Drobińskiej parafii sporządzający akty stanu cywilnego Ksiądz Julian Smoleński MIJAKOWSKI, Kazimierz Zygmunt (I100)
 
50 Działo się w Drobinie osiemnastego lutego (drugiego marca) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Rudolf Mijakowski (Rudolf Mijakowski), zarządca majątku Tupadły, tamże zamieszkały, lat czterdzieści, w obecności Antoniego Borczyckiego i Jana Kędzierskiego, pełnoletnich chłopów z Drobina i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Tupadłach czwartego lutego tego roku o godzinie dziesiątej wieczorem z prawowitej jego małżonki Julianny z domu Wernik (Julianny z Werników), lat dwadzieścia cztery. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez nas nadano imię Janina (Janina), a rodzicami chrzestnymi jego byli Klemens Mijakowski i Zofia Korycka. Akt ten obecnym przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko i ojca dziecięcia podpisany. Administrator parafii Drobin utrzymujący akta stanu cywilnego Ksiądz W… S... MIJAKOWSKA, Janina (I85)
 

      1 2 3 Dalej»