Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Notatki


Wyniki 1 do 50 z 91

      1 2 Dalej»

 #   Notatki   Link do 
1
Kosten 7.11 1895
Stawił się gospodarz / rolnik (Landwirth) Marcell Schwartz tożsamosci uznanej przez świadka nr 4
katolik, ur. 27 maja 1873 r. w Poladowo, pow. Śmigiel, zam. Poladowo, syn rolnika (Ackerwirth) Michaela Schwartz i jego zony Elisabeth Ciesielska zamieszkali w Poladowo i Jadwiga Styza tożsamosci uznanej przez świadka nr 4, katoliczka, ur. 5 października 1874 r. w Krzan, zam. Krzan, córka tam też zmarłego rolnika Simon Styza i jego żony Apollonia d[e]d[omo] Jurga obecnie zamężna Skoracka, zamieszkała Krzan.
swiadkowie
wlasciciel karczmy August Jagusch (35 lat)
rolnik i wojt /soltys Anton Skoracki (35 lat)https://szukajwarchiwach.pl/34/424/0/2.1/130/str/1/6/15/gwkU32MOfUJvSUuXXtGtjA/#tabSkany

https://szukajwarchiwach.pl/34/424/0/2.1/130/str/1/6/15/N3X2Kh3Qg4e0S2yf47DrdQ/#tabSkany 
Małżeństwo F79
 
2  Małżeństwo F80
 
3  Małżeństwo F82
 
4  Małżeństwo F83
 
5  Małżeństwo F86
 
6  Małżeństwo F87
 
7  Małżeństwo F88
 
8  Małżeństwo F89
 
9  Małżeństwo F96
 
10  Małżeństwo F103
 
11  Małżeństwo F109
 
12  Małżeństwo F113
 
13 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Małżeństwo F116
 
14  Małżeństwo F119
 
15 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Małżeństwo F116
 
16  LEWANDOWSKI, Walenty (I211)
 
17  Małżeństwo F56
 
18  BILIŃSKA, Maria Magdalena (I164)
 
19 ... Małżeństwo F37
 
20 (…) 50. P. Józefatowi Gosiewskiemu, b. Kontrolerowi Skarbowemu w m. Przasnyszu, za 48 letnią służbę rs. 225, z których rs. 169 z funduszów Stowarzyszenia, a rs. 56 z funduszów Skarbowych. (…) Art. 2. Wypłata pensji i dodatków w Artykule poprzedzającym wyszczególnionych, zarządzoną będzie stosownie do przepisów zawartych w Ustawach i postanowieniach na wstępie powołanych. Art. 3 Wykonanie niniejszego Ukazu Naszego Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego polecamy. (Podpisano) „Aleksander” przez Cesarza i Króla (…) w Carskiem Siele 14 (26) listopada 1861 r.  GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz F. (I110)
 
21 (...) do dnia 15 września 1864 roku, to jest do daty wydzierżawienia na lat dwanaście teatru Józefowi Gosiewskiemu (...) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
22 (...) doszła do nas smutna wiadomość, że nasz stały korespondent w Sierpcu adwokat ś.p. A. Gosiewski rozstał się z tym światem. Zmarły w swoim czasie obficie zasilał prasę płocką artykułami i pracami literackimi. Od dłuższego czasu był też korespondentem "Kuriera Płockiego", gdzie pisywał pod pseudonimem "Algo". Oprócz zdolności, wykazywanych w kierunku swego zawodu, obdarzony był talentem pisarskim, nieposzlakowaną uczciwością i zacnością charakteru oraz bystrym spostrzegawczym umysłem. Niech ziemia rodzinna, dla której żył i pracował, lekką mu będzie.  GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
23 (...) gubernator polecił zerwać kontrakt i w marcu 1867 r. teatr płocki wrócił ponownie pod zarząd Magistratu. GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
24 (...) Jozefata Gosiewskiego, kontrollera w mieście Przasnyszu (...) GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz F. (I110)
 
25 (…) Wyczytawszy w n-rze 89-tym (270) „Echa” nie zbyt pochlebną wzmiankę o prowadzonym przezemnie w Rypinie hotelu i restauracji, w imię prawdy i w imię zasady” audiatur et altera pars, przesyłam następujące wyjaśnienie. Hotel w Rypinie, w porównaniu z hotelami wszystkich miast powiatowych gub. Płockiej, jest najprzyzwoiciej i najwygodniej urządzony, a nawet mam zasadę twierdzić, że nie wiele miasteczek powiatowych w Królestwie posiada hotel tak porządnie urządzony, jak mój w Rypinie. Ceny hotelowe za pokój od 75 kop. do 150 k. na dobę z pościelą i usługą, są bezwarunkowo średnie, praktykowane wszędzie, a w żadnym razie na publiczne skarcenie w łamach dziennika nie zasługują. Rypin leży nie na trakcie przejezdnym, a na uboczu, przez co i frekwencja w hotelu bardzo mała, a dochód z numerów nie przedstawia nawet wartości komornegom jeżeliby hotel zamienić na mieszkanie prywatne. Czyż w takich warunkach sprawiedliwą jest wzmianka o rzekomo wygórowanych cenach? Szan. korespondent znajduje nazwę „hotel warszawski” za zbyt szumną. Uprzejmie proszę o życzliwą radę, jakie mam dać miano hotelowi, ażeby przypadło do gustu; może „central”, lub „metropol hotel, a może tylko „zajazd pod zającem”, lub jakiem innem zwierzęciem? W każdym razie jest to kwestja drobna i dla czytającego ogółu jest, co najmniej obojętną. Inkryminowany mi zarzut podawania potraw jakoby niezbyt czysto, wobec istniejących surowych przepisów prawa, ściśle przestrzeganych obecnie przez odnośne organy, wprost nie zasługuje na wiarę; za wielka jest bowiem na to kontrola i za wielka odpowiedzialność za małe uchybienie tym przepisom. Być może, że sz. korespondent przyzwyczajony jest li tylko do pierwszorzędnych hoteli i restauracji Warszawy lub większych miast europejskich, ależ wymagania w tym kierunku odnośnie zapadłej prowincji, winny być niestety cokolwiek zredukowane. Każdy z moich gości może rachować zawsze na zdrowy, choć może nie wykwintny posiłek, za cenę nie wyższą od praktykowanych wszędzie na prowincji. Żałuję, że sz. korespondent nie określił ściśle, za co mianowicie policzono mu tak drogo, że rachunek służył pobudką do publicznego skarcenia. Wymagać od restauracji w małem miasteczku wielkomiejskiego komfortu nie można, bo obroty w takich zakładach są zbyt małe, a gdyby znalazł się jakiś przedsiębiorca, któryby objął ten „pewny i dobry” wedle słów korespondenta interes, doznałby z pewnością dotkliwego zawodu. Ultra posse nemo obligator. - Jeżeliby sz. korespondent echciał zwrócić uwagę na warunki, w jakich można prowadzić restaurację w małem miasteczku, doszedłby z pewnością do wniosków wręcz przeciwnych. Z poważaniem A. G. Gosiewski właściciel hotelu i restauracji w Rypinie. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
26 (…) Z polecenia Heroldyi, w dalszym ciągu uwiadomienia z dnia 7 (19) lutego r.b. podaje się do wiadomości, iż na mocy decyzji Rady Stanu Królestwa Polskiego, w dniu 22 lutego (6 marca) t.r. zapadłej, uznanemi zostali za szlachtę dziedziczną, która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem Prawa: (…) Gosiewski Józefat Arkadiusz Filip, 3 imion, h. Korwin z odmianą (…) - W Warszawie dnia 1 (10) marca 1839 r. (…) GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz F. (I110)
 
27 + Zmarli w ostatnich dniach: w Tarnowie, ks. Franciszek Ksawery Tokarski, jubilat, były pleban w Targowisckach, w dyecezyi przemyskiej, kaninik honorowy, urodzony w Łękach r. 1811, wyświęcony r. 1836.  TOKARSKI, ks. Franciszek Ksawery (I382)
 
28 Dnia 3 stycznia 1936 r. zapisano w Urzędzie Stanu Cywilnego następujące zgony: (...) Apolonja Rozumkowa z domy Gruszkiewiczówna, wdowa, 81 lat; GRUSZKIEWICZ, Apolonia (I305)
 
29 Działo się w Dąbrowie tysiąc osiemset pięćdziesiątego pierwszego roku dnia dziewątego i dwudziestego pierwszego kwietnia o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Józef Mijakowski lat liczący trzydzieści siedem Nadleśny Borów Strzegomskich (?) w Mdzewie zamieszkały w obecności Jana Leśnikowskiego lat liczącego trzydzieści dwa Organisty i Piotra Parzyckiego lat liczącego czterdzieści Ekonoma w Dąbrowie zamieszkałych o okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone dnia piątego i siedemnastego tego miesiąca o godzinie drugiej z północy (?) z jego małżonki Elżbiety z Dobrskich lat liczącej trzydzieści pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Apoloniusz Ignacy a rodzicami jego chrzestnymi byli W. J. Ksiądz Jakub Krzywkowski Proboszcz Strzegomski (?) i Marianna Borkowska (?). Akt ten stawającym przeczytany i podpisany został przez Nas, Ojca i świadków - ks. Fabian Gołębiewski … (?) Dąbrowy / Józef Mijakowski / Piotrz Parzycki MIJAKOWSKI, Rudolf Apoloniusz Ignacy (I98)
 
30 Działo się w Drobinie 29 lipca /10 sierpnia/ 1887 roku o godzinie 10 rano. Stawił się Jan Kędzierski i Antoni Gorczycki obydwaj chłopi z Drobina i oświadczyli, że wczoraj godzinie 5 rano zmarł w Karsach Kazimierz Zygmunt Mijakowski osiem miesięcy żyjący, syn Rudolfa i Julianny ślubnych małżonków Mijakowskich urodzony i zamieszkały w Karsach przy rodzicach zarządzających majątkiem Karsy. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Kazimierza Zygmunta Mijakowskiego, akt ten stawającym przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany. Administrator Drobińskiej parafii sporządzający akty stanu cywilnego Ksiądz Julian Smoleński MIJAKOWSKI, Kazimierz Zygmunt (I100)
 
31 Działo się w Drobinie osiemnastego lutego (drugiego marca) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Rudolf Mijakowski (Rudolf Mijakowski), zarządca majątku Tupadły, tamże zamieszkały, lat czterdzieści, w obecności Antoniego Borczyckiego i Jana Kędzierskiego, pełnoletnich chłopów z Drobina i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Tupadłach czwartego lutego tego roku o godzinie dziesiątej wieczorem z prawowitej jego małżonki Julianny z domu Wernik (Julianny z Werników), lat dwadzieścia cztery. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez nas nadano imię Janina (Janina), a rodzicami chrzestnymi jego byli Klemens Mijakowski i Zofia Korycka. Akt ten obecnym przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko i ojca dziecięcia podpisany. Administrator parafii Drobin utrzymujący akta stanu cywilnego Ksiądz W… S... MIJAKOWSKA, Janina (I85)
 
32 Działo się w Lublinie dziewiętnastego marca tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego roku o godzinie jedenastej. Stawili się: Antoni Boduszyński, rolnik i Aleksander Kozak, organista, obaj pełnoletni z Lublina i oświadczyli, że wczoraj, o godzinie dziesiątej umarł w Lublinie Mieczysław Boduszyński, ziemianin, lat sześćdziesiąt mający, urodzony w Pliszczynie powiatu lubelskiego, zamieszkały w Lublinie, syn Mieczysława i Zofii z Marcinkowskich małżonków Boduszyńskich, zostawiając po sobie owdowiałą żonę Izabellę z Chrzanowskich. (...) BODUSZYŃSKI, Mieczysław Antoni Stanisław (I221)
 
33 Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego czerwca / drugiego lipca tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie piątej popołudniu. Stawił się Józef Gosiewski Patron Trybunału Cywilnego Guberni Płockiej w Płocku zamieszkały, lat trzydzieści jeden mający, w obecności Jana Nepomucena Pabudzińskiego Pisarza Sądu … (?) Płockiego, lat trzydzieści jeden i Piotra Janickiego Pisarza Akt Cywilnych i Metrycznych, lat trzydzieści dziewięć mających, obydwóch w Płocku zamieszkałych - i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Płocku dnia szóstego / osiemnastego października roku zeszłego, o godzinie drugiej z rana, z jego małżonki Antoniny z Pabudzińskich, lat dwadzieścia osiem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym przez księdza Teofila Wojczyńskiego wikariusza kościoła parafialnego płockiego odbytym na dniu … (?) maja / … (?) czerwca roku bieżącego, nadane zostały imiona Anna Helena - a rodzicami jego chrzestnymi byli Antoni Pabudziński Sędzia Kryminalny i Anna z Grzymałów Gosiewska - Emanuel Rudziński (?) obywatel i Karolina Pabudzińska. Ponadto stawający w obecności tychże świadków oświadcza, że przyczyną spóźnienia zapisania aktu i dopełnienia obrzędu religijnego były zatrudnienia jego urzędowania/ Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas, stawającego i świadków podpisany został. Utrzymujący Akta Cywilno-Metryczne. GOSIEWSKA, Anna Helena (I107)
 
34 Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego sierpnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Józef Gosiewski Patron Trybunału, lat czterdzieści trzy mający w Płocku zamieszkały, w obecności Wojciecha Humięckiego Patrona Trybunału, lat pięćdziesiąt siedem i Piotra Janickiego Pisarza Aks Stanu Cywilnego lat pięćdziesiąt jeden mających w Płocku zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, iż takowe urodzone jest tu w Płocku na dniu szesnastym lipca tysiąc osiemset pięćdziesiątego siódmego roku, o godzinie dziesiątej rano, z jego małżonki Antoniny z Pabudzińskich, lat trzydzieści dziewięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu wkrótce po urodzeniu przez księdza Aleksandra Czerwińskiego ówczasowego miejscowego Wikariusza odbytym, nadane zostały imiona Alojzy Gonzaga Ludwik a rodzicami jego chrzestnymi byli Kajetan Majewski obecnie Sędzia Apelacyjny i Ludwika Śmiechowska żona Patrona Trybunału … (?) Nadto stawający oświadczył, że przyczyna spóźnienia zapisania aktu pochodzi z powodu ciągłych zatrudnień (?) wydalenia się z miejsca. (...) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
35 Działo się w mieście Płocku dnia piętnastego / dwudziestego siódmego listopada tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie dwunastej w południe. Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Franciszka Gawlikowskiego Asesora Sądu Kryminalnego Guberni Płockiej i Augustowskiej, lat trzydzieści, Piotra Janickiego, Pisarza Akt Cywilno-Metrycznych, lat trzydzieści siedem mających, obydwóch w Płocku zamieszkałych na dniu trzydziestym pierwszym października / dwunastym listopada roku bieżącego o godzinie siódmej wieczór w kościele parafialnym płockim, przed księdzem Franciszkiem Szaniewskim (?) proboszczem tego kościoła, zawarte zostało religijne małżeństwo między Józefem Władysławem Romanem 3ch imion Gosiewskim, kawalerem Patronem Trybunału Cywilnego Guberni Płockiej, w Płocku zamieszkałym, urodzonym w mieście Kalwarji Guberni Augustowskiej, z Jozefata Gosiewskiego, kontrollera w mieście Przasnyszu i Anny z Grzymałów małżonków tamże w Przasnyszu zamieszkałych, lat dwadzieścia osiem majacym - a panną Antoniną Zofią Heleną 3ch imion córką Antoniego Pabudzińskiego Sędziego Kryminalnego Guberni Płockiej i Augustowskiej i Szarloty z Wansbuterów małżonków w Płocku zamieszkałych, lat dwadzieścia sześć liczącą, w mieście Kalwarji zrodzoną, a teraz w Płocku przy rodzicach zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach czwartym / szesnastym, jedenastym / dwudziestym trzecim i osiemnastym / trzydziestym października roku bieżącego w parafii płockiej, jako też zezwolenie … (?) obecnym … (?) małżeństwa rodziców nowozaślubionej - ojca Józefa Gosiewskiego było oświadczone (?). Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie … oświadczają, iż nie zawarli umowy przedmałżeńskiej. (...) Małżeństwo F32
 
36 Działo się w mieście Płocku dwudziestego pierwszego czerwca (czwartego lipca) tysiąc dziewięćset dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Zaświadczamy że w obecności świadków: Bronisława Tarnickiego lat czterdzieści dziewięć, nauczyciela i Stanisława Ziółkowskiego lat dwadzieścia trzy urzędnika Płockiego sądu okręgowego, w Płocku zamieszkałych, został zawarty dzisiejszego dnia religijny związek małżeński między Jerzym Stanisławem Gosiewskim lat dwadzieścia dwa, kawalerem, inżynierem elektro-technikiem, synem Alojzego Gonzagi Gosiewskiego pisarza sądu gminnego i Aleksandry z Cholewińskich małżonków Gosiewskich urodzonym we wsi Nadróż parafia Żałe, powiatu rypińskiego, a obecnie w mieście Rypinie zamieszkałym i Janiną Mijakowską, panną, córką nieżyjącego Rudolfa i żyjącej Julianny z Werników małżonków Mijakowskich, oficjalistów, urodzoną we wsi Tupadły parafia Drobin, powiatu płockiego i obecnie w Płocku przy matce zamieszkałą, lat dziewiętnaście. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w kościołach parafialnych, w płockim i rypińskim, w dniach trzydziestego pierwszego maja (trzynastego czerwca), siódmego (dwudziestego) i czternastego (dwudziestego siódmego) czerwca bieżącego roku. Pozwolenie matki nowo ślubującej obecnej osobiście przy zawarciu aktu zostało wyrażone ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd zaślubin został odprawiony przez księdza Michała Skupieńskiego wikarego Płockiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom został odczytany, przez nas i przez nich podpisany. Utrzymujący Akty Stanu Cywilnego. Małżeństwo F26
 
37 Działo się w mieście Płocku dwudziestego trzeciego lutego (siódmego marca) tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Antoni Pabudziński (Antoni Pobudziński), … (?) emeryt, lat siedemdziesiąt sześć i Piotr Janicki (Piotr Janicki), pisarz akt stanu cywilnego, lat pięćdziesiąt trzy, zamieszkali w Płocku i oświadczyli, że trzynastego (dwudziestego piątego) lutego tego roku o godzinie szóstej rano zmarł Józef Gosiewski (Józef Gosiewski), obrońca płockiego trybunału cywilnego, lat czterdzieści sześć, zamieszkały w Płocku, urodzony w mieście Kalwarii, syn zmarłych Józefata (Józefata) i Anny z domu Grzymała (Anny z Grzymałów) małżonków Gosiewskich (Gosiewskich), pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Antoninę z domu Pabudzińska (Antoninę z Pabudzińskich). (...) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
38 Działo się w mieście Przasnyszu dnia dwudziestego szóstego stycznia, tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku, o godzinie trzeciej popołudniu. Stawili się: Ludwik Łubiński Obrońca przy Sądzie Okręgu Przasnyskiego, lat czterdzieści pięć i August Burgemajster, organista parafialny, lat czterdzieści dwa mający, w Przasnyszu zamieszkali, i oświadczyli iż dnia dwudziestego czwartego stycznia roku bieżącego o godzinie drugiej popołudniu umarł tu w Przasnyszu Józefat Gosiewski, lat osiemdziesiąt trzy mający, wdowiec po zmarłej Annie z Grzymałów, syn niegdy Marcina i Eufrozyny małżonków Gosiewskich emeryt. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Józefata Gosiewskiego akt ten stawającym odcztawszy wraz z nimi podpisaliśmy.  GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz F. (I110)
 
39 Działo się w mieście Przasnyszu dnia trzynastego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie trzeciej popołudniu. Stawili się Ludwik Łubieński obrońca lat czterdzieści trzy i Władysław Rogalski Pisarz Sądu Pokoju lat czterdzieści dwa mający w Przasnyszu zamieszkali i oświadczyli, iż dnia czwartego miesiąca i roku bieżących o godzinie czwartej rano umarła w Przasnyszu Anna Gosiewska lat sześćdziesiąt mająca urodzona w Białymstoku córka niegdy Hieronima i Katarzyny małżonków Grzymałów, pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża Józefata Gosiewskiego. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Anny akt ten stawającym odczytawszy wraz z nimi podpisaliśmy. GRZYMAŁA, Anna (I111)
 
40 Działo się w mieście Rypinie dnia 12 (24) Marca 1890 roku o godzinie 10 rano. Stawił się: Alojzy Gonzaga Gosiewski kupiec z Rypina lat 33 [mający] w obecności świadków: Piotra Nadarzyńskiego lat 56 [mającego] i Wojciecha Radziszewskiego lat 66 [mającego] kościelnych z Rypina i okazał Nam dziecko płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Rypinie 22 stycznia (3 lutego) bieżącego roku o godzinie 8 rano z jego żony Aleksandry z Cholewińskich lat 29 [mającej]. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym dokonanym przez Księdza Michała Sawickiego Wikariusza nadano imię Wiktor Józef, a jego chrzestnymi byli: Antoni Gralewski Notariusz i Felicja Lubińska. Akt ten po przeczytaniu, przez Nas i ojca dziecka [został] podpisany. Świadkowie niepiśmienni. GOSIEWSKI, Wiktor Józef (I91)
 
41 Działo się w mieście Sierpcu, dnia dwudziestego trzeciego grudnia tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Józef Piasecki kościelny, lat pięćdziesiąt pięć i Józef Sobczyński organista, lat czterdzieści cztery, obaj z Sierpca i oświadczyli, że w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej rano w Sierpcu umarł Alojzy Gonzaga [opuszczono Gosiewski - Ks. W. Ch.] adwokat, lat sześćdziesiąt pięć liczący, urodzony w Płocku, zamieszkały w Sierpcu, syn Józefa i Antoniny z Pabudzińskich i pozostawił po sobie owdowiałą żonę Aleksandrę z Cholewińskich. (...) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
42 Działo się w mieście Warszawie dnia dwudziestego trzeciego listopada tysiąc ośmsetnego trzydziestego szóstego roku o godzinie szóstey popołudniu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Stanisława Siekaczyńskiego, Naczelnika Sekcji prawnej w Kommisyi Rządowey Przychodów i Skarbu w Warszawie przy ulicy Leszno pod liczbą siedemset dwadzieścia cztery zamieszkałego, lat trzydzieści dwa liczącego i Józefata Przedpełskiego asesora prawnego w Kommisyi Rządowey Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego w Warszawie przy ulicy Długiej pod liczbą pięćset siedemdziesiąt sześć zamieszkałego, lat trzydzieści pięć maiącego. Na dniu dzisieyszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Antonim Boduszyļskim, kawalerem, Radcą prawnym w Kommisyi Woiewództwa Lubelskiego we wsi Pliszczynie parafii Bystrzyckiej Woiewództwa Lubleskiego zamieszkałym, urodzonym w Woiewództwie Lubelskim z Wincentego i Zuzanny z Finsterbuszów małżonków Boduszyńskich, żyjących we wsi Pliszczynie (w) Woiewództwie Lubelskim zamieszkałych, lat trzydzieści mającym; a panną Aleksandrą, córką Antoniego i Maryanny z Markowskich małżonków Bogdańskich, Oyca nieżyiącego, Matki żyiącey w mieście Warszawie zamieszkałey, lat szesnaście skończonych liczącey w dworze Dobrowola Obwodzie Maryampolskim (w) Woiewództwie Augustowskim urodzoną, a teraz w Warszawie w parafii tuteyszey przy Matce swey zamieszkałą pod liczbą dwa tysiące czterysta trzydzieści ieden. Małżeństwo to poprzedziła iedna tylko zapowiedź w dniu trzynastym listopada roku bieżącego w parafiach Bystrzyckiey i tuteyszey; od dalszei zapowiedzi Władza Duchowna tak archidyecezyi Warszawskieym jako też dyecezya Lubelska dyspensy udzieliły, jako też pozwolenie ustne obecney Matki (…) udzielone zostało. Tamowanie małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczaią, iż umowę przedślubną przez Andrzejem Wiliamem Regentem (…) Woiewództwa Mazowieckiego w Warszawie zamieszałym na dniu dwudziestym trzecim bieżącego miesiąca i roku zawarli. (…) Małżeństwo F77
 
43 Działo się w Warszawie w Parafii Świętej Barbary 20 maja / 1 czerwca 1876 roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Sozon Wasiliew, starszy policjant nadzorca (strażnik) 8 Komisariatu (старший околобочный надзирателъ 8 Участа), 44 lata, w Warszawie mieszkający i Lucjan Wojciechowski, notariusz Kancelarii ziemskiej w mieście Siedlcach, 58 lat, w Siedlcach mieszkający i oświadczyli, że dzisiejszego dnia o godzinie szóstej rano zmarła Antonina Gosiewska (Antonina Gosiewska) wdowa, utrzymująca się ze środków własnych, 50 lat licząca, urodzona w Kalwarii, córka Antoniego i Karoliny z domu Wansbuter [Wansbutter] małżonków Pabudzińskich w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem 1557 mieszkająca. Po naocznym przekonaniu się o zejściu Antoniny Gosiewskiej Akt ten po przeczytaniu przez Nas i zgłaszających przeczytany. Ksiądz Adam Wyrzykowski Administrator Parafii Świętej Barbary. PABUDZIŃSKA, Antonina Zofia Helena (I106)
 
44 Działo się we wsi Ligowo dwudziestego czwartego grudnia / piątego stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego / dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe stawili się Józef Sikorski (Józef Sikorski) dwadzieścia siedem lat i Jan Chojnowski (Jan Chojnowski) dwadzieścia pięć lat mający, w Grabówcu zamieszkali i oświadczyli że dwudziestego pierwszego grudnia / drugiego stycznia bieżącego roku (?) o godzinie dziesiątej rano umarł w Grabówcu Rudolf Mijakowski (Rudolf Mijakowski) właściciel (?) folwarku ………… urodzony w Mdzewie, syn Józefa i Elżbiety (Józefa i Elżbiety) małżonków Mijakowskich (Mijakowskich) czterdzieści pięć lat mający, zostawiwszy owdowiałą żonę Juliannę z domu Wernik (Juliannę z Werników). Po naocznym przekoanniu się o zgonie Rudolfa Mijakowskiego ………… Utrzymujący akta ……….. parafii Ligowo. MIJAKOWSKI, Rudolf Apoloniusz Ignacy (I98)
 
45 Działo się we wsi Żałe 9 Grudnia 1886 roku o godzinie 4 wieczorem. Stawił się Alojzy Gonzaga Gosiewski pisarz gminnego sądu 4-go okręgu lat 30 [mający] zamieszkujący w Nadrożu w obecności Władysława Cholewińskiego doktora lat 32 [mającego] zamieszkującego w Rypinie i Henryka Święcickiego lat 48 [mającego] właściciela wsi Nowawieś tam zamieszkałego i okazał Nam dziecko płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Nadrożu 5 Października tego roku o godzinie 7 wieczorem, z jego żony Aleksandry z Cholewińskich lat 26 [mającej]. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym dokonanym przez Księdza Felicjana Lekszyckiego nadano imiona Jerzy Stanisław, chrzestnymi jego byli: Władysław Cholewiński i Michalina Światlicka. Henryk Święcicki i Anna Gosiewska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez Nas i przez nich podpisany. GOSIEWSKI, Jerzy Stanisław (I84)
 
46 dzień śmierci: 5 kwietnia; imię, nazwisko, stan: Pani Sabina Bilińska, wdowa po zmarłym Panie Ludwiku Bilińskim, dziedziczka dóbr Młynne i Wołowa Góra, urodzona z Pana Jana Odrowąż Pieniążka; wiek: 72 lata; powód śmierci: zapalenie płuc ODROWĄŻ PIENIĄŻEK, Sabina (I172)
 
47 Ex Libro Variarum Transactionum Magni Ducatus Lithuaniae Regnante Stanislao Augusto Annorum 1775 et 1790 N° 25 Pag. 108

Przywiley Nobilitacyi Urodzonemu Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu z nadaniem Herbu jemu samemu y sukcessorom jego.

W imię Pańskie Amen.

Na Wieczną Rzeczy pamiątkę My Stanisław August z Bożej Łaski Król Polski etc. etc.

Oznaymuiemy niniyszym Listem Przywileiem Naszym wszem wobec y każdemu z osobna komu otym teraz y w Potomne Czasy wiedzieć będzie należało. Wyrokiem od Poięcia Ludzkiego ukrytym do Władania Berłem Tronu Polskiego przed Czasy wyznaczeni a w Czasie Wszechmocną tegoż naywyższego Rządu Prawicą na Tymże Tronie osadzeni y utrzymani przedsięwzięliśmy za Treść y Fundament Panowania Naszego żeby czuła na potrzeby obywatelów tego Zacnego Narodu baczność nieodmowna Ich proźby czynność y zupełna ku nim łaskawość łatwy dla każdego otwierając przystęp rzeczywistym Dobroci y Sprawiedliwości Naszey była dowodem, iż względów Łaski y Oycowskiego starania Naszego o Ucalenie Praw Swobód Wolności Dostoienstw y Prerogatyw dla wszystkich powszechnie y dla każdego w szczegulności odmawiać y ubliżać nie będziemy jakoż dopełniając skutkiem to Postanowienie Nasze a przychylając się do wniesionej prośby WW Senatrów y Ministrów tudzież UUr. Posłów Ziemskich Prowincyi WXL na Seymie w Roku Tysiąc Siedemset Siedemdziesiątym Trzecim zaczętym a w Roku Tysiąc Siedemset Siedemdziesiąt Piątym zakonczonym, gdyśmy między innemi Osobami mieli zalecone godne talenta y Przymioty oraz chwalebną ad (Usus) publicos Applikacyą Ur Antoniego Marcina Gosiewskiego. Tedyśmy za zgodą wszystkich Stanów na pomieniony Seym Zgromadzonych, Jego samego z Potomstwem Jego Oboyga płci Prerogatywą Szlachectwa Polskiego praeciso scartabellatu przyozdobić y udarować za Rzecz słuszną uznali dni Virtute takowey Seymowey Uchwały preasenti Diplomante Nostro Regio przyozdabiamy y tegoż Ur. Marcina Antoniego Gosiewskiego wraz cum prole onego utriusque sexus nata & nascitura za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy, kreuiemy y stanowiemy wszystkiemi wolnościami uczestnictwem Prerogatywami któremi się Stan Szlachecki zaszczyca pomienionemu Ur. Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu y Potomstwu Jego zaszczycać się y onych używać podług przepisu Konstytucyi dozwalamy aby zaś Dobroczynności Naszey y Rzeczypospolitey trwała y wieczna Pamięć była Onemu y Potomstwu Jego (Locus stesimatis / stenimatis) Herb taki iaki tu odmalowany to iest w Czerwonym Polu Podkowa Krzyż na Wierzchu maiąca a na tym Krzyżu Kruk Czarny stoiący z podniesionemi skrzydłami Pierścień Złoty w Nosie z dyamentem na Dół obróconym trzymaiący, a sam Kruk w Prawą stronę Tarczy całym sobą obrócony na Hełmie Trzy Strusie Pióra, na tych zaś piórach ten sam wyraz Podkowy, Krzyża y Kruka co na Tarczy, w ogólności Korwin nazwany Dla zaszczytu y używania wiecznemi Czasy nadaiemy, którego to herbu we wszystkich sprawowaniach na Tarczach, Chorągwiach Malowaniach Domach Propircach Grobach Pierścieniach w Każdym Czasie Pokoju lub Woyny tak iako inni Szlachta używaią zaszczycać się y używać wiecznemi Czasy Jemu y Potomstwu Jego Obojga Płci pozwalamy. Mieć zatym chcemy po WW Senatorach Ministrach, tudzież Urodzonych Dygnitarzach Ziemskich, Grodzkich Rycerstwie Szlachcie y Obywatelach Państw Naszych oraz wszelkiey godności Stanu Ludziach aby wspomnianego Ur. Antoniego Marcina Gosiewskiego wraz z Potomstwem Jego Oboiey Płci wiecznemi czasy zaprawdziwą Szlachtę mieli uznawali y czcili oraz wszystkich Praw Wolności y prerogatyw Szlacheckich zażywać dopuścili i nieprzeszkadzali dla Łaski Naszey Królewskiey pod Karami w Prawie przeciwko urągaiącymi się y zelżywość czyniącym albo Szlacheckiemu Honorowi ubliźiaiącymi postanowionemi a dla większey Wiary y Świadectwa ninieyszy List Nasz Dyplomatyczny /po wykonaney na Wierność Nam Królowi y Rzpltey przed Którymkolwiek z WW Pieczętarzów WXLit Przysiędze/ Ręką Naszą Podpisany Pieczęcią WXLit stwierdzić rozkazaliśmy.

Dan w Warszawie dnia VI miesiąca Lipca Roku Pańskiego MDCCLXXVI (1776) Panowania Naszego XII Roku

Stanisław August Król 
GOSIEWSKI, Antoni Marcin (I115)
 
48 Gdy więc Józef Gosiewski (...) wyraził chęć wydzierżawienia teatru, gubernator cywilny Synicyn przyjął tę propozycję z zadowoleniem i polecił (...) zawrzeć z Gosiewskim kontrakt na warunkach podyktowanych przez Rząd Gubernialny. Józef Gosiewski wydzierżawił gmach teatralny na okres dwunastu lat z opłatą roczną 100 rubli w dwóch ratach. (...) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
49 Gosiewski, Alojzy Gon., (...) restauracja GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
50 Handel win, delikatesów, towarów kolonialnych i wyrobów tabacznych. A. G. Gosiewski w Rypinie poleca się łaskawym względom szanownych odbiorców, zaręczając za dobroć towarów, sprowadzanych z renomowanych firm. Ceny możliwie najniższe. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 

      1 2 Dalej»