Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Notatki


Wyniki 51 do 100 z 181

      «Przegl. 1 2 3 4 Dalej»

 #   Notatki   Link do 
51 Dr Jan Gaweł adwokat krajowy zmarł w Bieczu dnia 9 października 1913 roku, po długich i ciężkich cierpieniach, zaopatrzony św. Sakramentami, przeżywszy lat 69. Eksportacya zwłok na dworzec kolejowy w Bieczu odbędzie się w piątek dnia 10-go października 1913 r. o godz. 2 popołudniu. Odprowadzenie zwłok z dworca kolejowego w Sanoku na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę dnia 11 b.m. o godzinie 3 1/2 popołudniu. Nabożeństwo żałobne za spokój duszy ś.p. Jana odbędzie się w sobotę o godzinie 9 rano w kościele parafialnym w Sanoku. Na te smutne obrzędy zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych pozostała wdowa wraz z dziećmi i wnukami. GAWEŁ, Jan (I163)
 
52 Działo się dnia dwudziestego czwartego grudnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie piątek wieczór we wsi Ratoszynie . Stawił się Mikołaj Gosiewski właściciel dóbr Radlina, we wsi Radlinie zamieszkały, lat trzydzieści cztery mający, w obecności Andrzeja Mazurkiewicza, właściciela dóbr Ostrowa, we wsi Ostrowie zamieszkały, Sędziego Pokoju Okręgu Kraśnickiego i Prezesa Rady Powiatowej Zamojskiej, lat pięćdziesiąt sześć mającego, tudzież Joachima Hempel właściciela dóbr Skorczyce we wsi Skorczyczach zamieszkałego, lat czterdzieści cztery mającego, i okazał nam dziecię płci męzkiej urodzone we wsi Radlinie dnia dwudziestego piątego października bieżącego roku o godzinie drugiej popołudniu, z iego małżonki Józefy z Grzybowskich, lat dwadzieścia siedm mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym na dniu dzisiejszym przez xiędza Ignacego Szczepańskiego proboszcza Uchańskiego i komendarza kościoła parafialnego Ratoszyńskiego odbytym, nadane zostało imię Tadeusz. A rodzicami jego chrzestnymi byli: xiądz Marcin Wolski proboszcz parafii Urzędowa z panną Malwiną Grzybowską. Przyczyna spóźnienia spisania niniejszego aktu była nieobecność ojca w domu,który z powodu rozlicznych interesów do częstego wydalania się był zmuszony. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas i stawających podpisany został.  GOSIEWSKI, Tadeusz (I372)
 
53 Działo się w Dąbrowie tysiąc osiemset pięćdziesiątego pierwszego roku dnia dziewątego i dwudziestego pierwszego kwietnia o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Józef Mijakowski lat liczący trzydzieści siedem Nadleśny Borów Strzegomskich (?) w Mdzewie zamieszkały w obecności Jana Leśnikowskiego lat liczącego trzydzieści dwa Organisty i Piotra Parzyckiego lat liczącego czterdzieści Ekonoma w Dąbrowie zamieszkałych o okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone dnia piątego i siedemnastego tego miesiąca o godzinie drugiej z północy (?) z jego małżonki Elżbiety z Dobrskich lat liczącej trzydzieści pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Apoloniusz Ignacy a rodzicami jego chrzestnymi byli W. J. Ksiądz Jakub Krzywkowski Proboszcz Strzegomski (?) i Marianna Borkowska (?). Akt ten stawającym przeczytany i podpisany został przez Nas, Ojca i świadków - ks. Fabian Gołębiewski … (?) Dąbrowy / Józef Mijakowski / Piotrz Parzycki MIJAKOWSKI, Rudolf Apoloniusz Ignacy (I98)
 
54 Działo się w Drobinie 29 lipca /10 sierpnia/ 1887 roku o godzinie 10 rano. Stawił się Jan Kędzierski i Antoni Gorczycki obydwaj chłopi z Drobina i oświadczyli, że wczoraj godzinie 5 rano zmarł w Karsach Kazimierz Zygmunt Mijakowski osiem miesięcy żyjący, syn Rudolfa i Julianny ślubnych małżonków Mijakowskich urodzony i zamieszkały w Karsach przy rodzicach zarządzających majątkiem Karsy. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Kazimierza Zygmunta Mijakowskiego, akt ten stawającym przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko podpisany. Administrator Drobińskiej parafii sporządzający akty stanu cywilnego Ksiądz Julian Smoleński MIJAKOWSKI, Kazimierz Zygmunt (I100)
 
55 Działo się w Drobinie osiemnastego lutego (drugiego marca) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Rudolf Mijakowski (Rudolf Mijakowski), zarządca majątku Tupadły, tamże zamieszkały, lat czterdzieści, w obecności Antoniego Borczyckiego i Jana Kędzierskiego, pełnoletnich chłopów z Drobina i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Tupadłach czwartego lutego tego roku o godzinie dziesiątej wieczorem z prawowitej jego małżonki Julianny z domu Wernik (Julianny z Werników), lat dwadzieścia cztery. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przez nas nadano imię Janina (Janina), a rodzicami chrzestnymi jego byli Klemens Mijakowski i Zofia Korycka. Akt ten obecnym przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności przez nas tylko i ojca dziecięcia podpisany. Administrator parafii Drobin utrzymujący akta stanu cywilnego Ksiądz W… S... MIJAKOWSKA, Janina (I85)
 
56 Działo się w Lublinie dnia dwudziestego ósmego marca tysiąc ośmset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie piątej popołudniu. Stawił się Mikołaj Gosiewski właściciel dóbr Radlina lat trzydzieści trzy liczący czasowo w Lublinie a stale w Radlinie zamieszkały, w przytomności Kazimierza Wydrychiewicza właściciela dóbr Opole, tamże zamieszkałego lat piećdziesiąt ośm i Juliana Łazowskiego lat trzydzieści dziewięć liczących urzędnika Rządu Gubernialnego w Lublinie zamieszkałego i okazał nam dziecię płci żeńskiej w Lublinie urodzone w dniu dwudziestym piątym lutego bieżącego roku o godzinie dwunastej w nocy z jego małżonki Józefy z Grzybowskich lat dwadzieścia pięć liczącej. dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Kazimiera Józefa a chrzestnymi rodzicami jego byli wyżej wspomniany Kzimierz Wydrychiewicz i Apolonia Piasecka. Akt stawającym przeczytany podpisany został. Ksiądz Felix Kamiński wikaryusz katedry Lubelskiej.  GOSIEWSKA, Kazimiera Józefa (I370)
 
57 Działo się w Lublinie dziewiętnastego marca tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego roku o godzinie jedenastej. Stawili się: Antoni Boduszyński, rolnik i Aleksander Kozak, organista, obaj pełnoletni z Lublina i oświadczyli, że wczoraj, o godzinie dziesiątej umarł w Lublinie Mieczysław Boduszyński, ziemianin, lat sześćdziesiąt mający, urodzony w Pliszczynie powiatu lubelskiego, zamieszkały w Lublinie, syn Mieczysława i Zofii z Marcinkowskich małżonków Boduszyńskich, zostawiając po sobie owdowiałą żonę Izabellę z Chrzanowskich. (...) BODUSZYŃSKI, Mieczysław Antoni Stanisław (I221)
 
58 Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego czerwca / drugiego lipca tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie piątej popołudniu. Stawił się Józef Gosiewski Patron Trybunału Cywilnego Guberni Płockiej w Płocku zamieszkały, lat trzydzieści jeden mający, w obecności Jana Nepomucena Pabudzińskiego Pisarza Sądu … (?) Płockiego, lat trzydzieści jeden i Piotra Janickiego Pisarza Akt Cywilnych i Metrycznych, lat trzydzieści dziewięć mających, obydwóch w Płocku zamieszkałych - i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Płocku dnia szóstego / osiemnastego października roku zeszłego, o godzinie drugiej z rana, z jego małżonki Antoniny z Pabudzińskich, lat dwadzieścia osiem mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym przez księdza Teofila Wojczyńskiego wikariusza kościoła parafialnego płockiego odbytym na dniu … (?) maja / … (?) czerwca roku bieżącego, nadane zostały imiona Anna Helena - a rodzicami jego chrzestnymi byli Antoni Pabudziński Sędzia Kryminalny i Anna z Grzymałów Gosiewska - Emanuel Rudziński (?) obywatel i Karolina Pabudzińska. Ponadto stawający w obecności tychże świadków oświadcza, że przyczyną spóźnienia zapisania aktu i dopełnienia obrzędu religijnego były zatrudnienia jego urzędowania/ Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas, stawającego i świadków podpisany został. Utrzymujący Akta Cywilno-Metryczne. GOSIEWSKA, Anna Helena (I107)
 
59 Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego sierpnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego siódmego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Józef Gosiewski Patron Trybunału, lat czterdzieści trzy mający w Płocku zamieszkały, w obecności Wojciecha Humięckiego Patrona Trybunału, lat pięćdziesiąt siedem i Piotra Janickiego Pisarza Aks Stanu Cywilnego lat pięćdziesiąt jeden mających w Płocku zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, iż takowe urodzone jest tu w Płocku na dniu szesnastym lipca tysiąc osiemset pięćdziesiątego siódmego roku, o godzinie dziesiątej rano, z jego małżonki Antoniny z Pabudzińskich, lat trzydzieści dziewięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym w dniu wkrótce po urodzeniu przez księdza Aleksandra Czerwińskiego ówczasowego miejscowego Wikariusza odbytym, nadane zostały imiona Alojzy Gonzaga Ludwik a rodzicami jego chrzestnymi byli Kajetan Majewski obecnie Sędzia Apelacyjny i Ludwika Śmiechowska żona Patrona Trybunału … (?) Nadto stawający oświadczył, że przyczyna spóźnienia zapisania aktu pochodzi z powodu ciągłych zatrudnień (?) wydalenia się z miejsca. (...) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
60 Działo się w mieście Płocku dnia piętnastego / dwudziestego siódmego listopada tysiąc osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie dwunastej w południe. Wiadomym czynimy, że w przytomności świadków Franciszka Gawlikowskiego Asesora Sądu Kryminalnego Guberni Płockiej i Augustowskiej, lat trzydzieści, Piotra Janickiego, Pisarza Akt Cywilno-Metrycznych, lat trzydzieści siedem mających, obydwóch w Płocku zamieszkałych na dniu trzydziestym pierwszym października / dwunastym listopada roku bieżącego o godzinie siódmej wieczór w kościele parafialnym płockim, przed księdzem Franciszkiem Szaniewskim (?) proboszczem tego kościoła, zawarte zostało religijne małżeństwo między Józefem Władysławem Romanem 3ch imion Gosiewskim, kawalerem Patronem Trybunału Cywilnego Guberni Płockiej, w Płocku zamieszkałym, urodzonym w mieście Kalwarji Guberni Augustowskiej, z Jozefata Gosiewskiego, kontrollera w mieście Przasnyszu i Anny z Grzymałów małżonków tamże w Przasnyszu zamieszkałych, lat dwadzieścia osiem majacym - a panną Antoniną Zofią Heleną 3ch imion córką Antoniego Pabudzińskiego Sędziego Kryminalnego Guberni Płockiej i Augustowskiej i Szarloty z Wansbuterów małżonków w Płocku zamieszkałych, lat dwadzieścia sześć liczącą, w mieście Kalwarji zrodzoną, a teraz w Płocku przy rodzicach zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach czwartym / szesnastym, jedenastym / dwudziestym trzecim i osiemnastym / trzydziestym października roku bieżącego w parafii płockiej, jako też zezwolenie … (?) obecnym … (?) małżeństwa rodziców nowozaślubionej - ojca Józefa Gosiewskiego było oświadczone (?). Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie … oświadczają, iż nie zawarli umowy przedmałżeńskiej. (...) Małżeństwo F32
 
61 Działo się w mieście Płocku dwudziestego pierwszego czerwca (czwartego lipca) tysiąc dziewięćset dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Zaświadczamy że w obecności świadków: Bronisława Tarnickiego lat czterdzieści dziewięć, nauczyciela i Stanisława Ziółkowskiego lat dwadzieścia trzy urzędnika Płockiego sądu okręgowego, w Płocku zamieszkałych, został zawarty dzisiejszego dnia religijny związek małżeński między Jerzym Stanisławem Gosiewskim lat dwadzieścia dwa, kawalerem, inżynierem elektro-technikiem, synem Alojzego Gonzagi Gosiewskiego pisarza sądu gminnego i Aleksandry z Cholewińskich małżonków Gosiewskich urodzonym we wsi Nadróż parafia Żałe, powiatu rypińskiego, a obecnie w mieście Rypinie zamieszkałym i Janiną Mijakowską, panną, córką nieżyjącego Rudolfa i żyjącej Julianny z Werników małżonków Mijakowskich, oficjalistów, urodzoną we wsi Tupadły parafia Drobin, powiatu płockiego i obecnie w Płocku przy matce zamieszkałą, lat dziewiętnaście. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w kościołach parafialnych, w płockim i rypińskim, w dniach trzydziestego pierwszego maja (trzynastego czerwca), siódmego (dwudziestego) i czternastego (dwudziestego siódmego) czerwca bieżącego roku. Pozwolenie matki nowo ślubującej obecnej osobiście przy zawarciu aktu zostało wyrażone ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd zaślubin został odprawiony przez księdza Michała Skupieńskiego wikarego Płockiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom został odczytany, przez nas i przez nich podpisany. Utrzymujący Akty Stanu Cywilnego. Małżeństwo F26
 
62 Działo się w mieście Płocku dwudziestego trzeciego lutego (siódmego marca) tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Antoni Pabudziński (Antoni Pabudziński), … (?) emeryt, lat siedemdziesiąt sześć i Piotr Janicki (Piotr Janicki), pisarz akt stanu cywilnego, lat pięćdziesiąt trzy, zamieszkali w Płocku i oświadczyli, że trzynastego (dwudziestego piątego) lutego tego roku o godzinie szóstej rano zmarł Józef Gosiewski (Józef Gosiewski), obrońca płockiego trybunału cywilnego, lat czterdzieści sześć, zamieszkały w Płocku, urodzony w mieście Kalwarii, syn zmarłych Józefata (Józefata) i Anny z domu Grzymała (Anny z Grzymałów) małżonków Gosiewskich (Gosiewskich), pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Antoninę z domu Pabudzińska (Antoninę z Pabudzińskich). (...) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
63 Działo się w mieście Przasnyszu dnia dwudziestego szóstego stycznia, tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku, o godzinie trzeciej popołudniu. Stawili się: Ludwik Łubiński Obrońca przy Sądzie Okręgu Przasnyskiego, lat czterdzieści pięć i August Burgemajster, organista parafialny, lat czterdzieści dwa mający, w Przasnyszu zamieszkali, i oświadczyli iż dnia dwudziestego czwartego stycznia roku bieżącego o godzinie drugiej popołudniu umarł tu w Przasnyszu Józefat Gosiewski, lat osiemdziesiąt trzy mający, wdowiec po zmarłej Annie z Grzymałów, syn niegdy Marcina i Eufrozyny małżonków Gosiewskich emeryt. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Józefata Gosiewskiego akt ten stawającym odczytawszy wraz z nimi podpisaliśmy.  GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
64 Działo się w mieście Przasnyszu dnia trzynastego kwietnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie trzeciej popołudniu. Stawili się Ludwik Łubieński obrońca lat czterdzieści trzy i Władysław Rogalski Pisarz Sądu Pokoju lat czterdzieści dwa mający w Przasnyszu zamieszkali i oświadczyli, iż dnia czwartego miesiąca i roku bieżących o godzinie czwartej rano umarła w Przasnyszu Anna Gosiewska lat sześćdziesiąt mająca urodzona w Białymstoku córka niegdy Hieronima i Katarzyny małżonków Grzymałów, pozostawiwszy po sobie owdowiałego męża Józefata Gosiewskiego. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Anny akt ten stawającym odczytawszy wraz z nimi podpisaliśmy. GRZYMAŁA, Anna (I111)
 
65 Działo się w mieście Rypinie dnia 12 (24) Marca 1890 roku o godzinie 10 rano. Stawił się: Alojzy Gonzaga Gosiewski kupiec z Rypina lat 33 [mający] w obecności świadków: Piotra Nadarzyńskiego lat 56 [mającego] i Wojciecha Radziszewskiego lat 66 [mającego] kościelnych z Rypina i okazał Nam dziecko płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Rypinie 22 stycznia (3 lutego) bieżącego roku o godzinie 8 rano z jego żony Aleksandry z Cholewińskich lat 29 [mającej]. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym dokonanym przez Księdza Michała Sawickiego Wikariusza nadano imię Wiktor Józef, a jego chrzestnymi byli: Antoni Gralewski Notariusz i Felicja Lubińska. Akt ten po przeczytaniu, przez Nas i ojca dziecka [został] podpisany. Świadkowie niepiśmienni. GOSIEWSKI, Wiktor Józef (I91)
 
66 Działo się w mieście Sierpcu, dnia dwudziestego trzeciego grudnia tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Józef Piasecki kościelny, lat pięćdziesiąt pięć i Józef Sobczyński organista, lat czterdzieści cztery, obaj z Sierpca i oświadczyli, że w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej rano w Sierpcu umarł Alojzy Gonzaga [opuszczono Gosiewski - Ks. W. Ch.] adwokat, lat sześćdziesiąt pięć liczący, urodzony w Płocku, zamieszkały w Sierpcu, syn Józefa i Antoniny z Pabudzińskich i pozostawił po sobie owdowiałą żonę Aleksandrę z Cholewińskich. (...) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
67 Działo się w mieście Warszawie dnia dwudziestego trzeciego listopada tysiąc ośmsetnego trzydziestego szóstego roku o godzinie szóstey popołudniu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Stanisława Siekaczyńskiego, Naczelnika Sekcji prawnej w Kommisyi Rządowey Przychodów i Skarbu w Warszawie przy ulicy Leszno pod liczbą siedemset dwadzieścia cztery zamieszkałego, lat trzydzieści dwa liczącego i Józefata Przedpełskiego asesora prawnego w Kommisyi Rządowey Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego w Warszawie przy ulicy Długiej pod liczbą pięćset siedemdziesiąt sześć zamieszkałego, lat trzydzieści pięć maiącego. Na dniu dzisieyszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Antonim Boduszyļskim, kawalerem, Radcą prawnym w Kommisyi Woiewództwa Lubelskiego we wsi Pliszczynie parafii Bystrzyckiej Woiewództwa Lubleskiego zamieszkałym, urodzonym w Woiewództwie Lubelskim z Wincentego i Zuzanny z Finsterbuszów małżonków Boduszyńskich, żyjących we wsi Pliszczynie (w) Woiewództwie Lubelskim zamieszkałych, lat trzydzieści mającym; a panną Aleksandrą, córką Antoniego i Maryanny z Markowskich małżonków Bogdańskich, Oyca nieżyiącego, Matki żyiącey w mieście Warszawie zamieszkałey, lat szesnaście skończonych liczącey w dworze Dobrowola Obwodzie Maryampolskim (w) Woiewództwie Augustowskim urodzoną, a teraz w Warszawie w parafii tuteyszey przy Matce swey zamieszkałą pod liczbą dwa tysiące czterysta trzydzieści ieden. Małżeństwo to poprzedziła iedna tylko zapowiedź w dniu trzynastym listopada roku bieżącego w parafiach Bystrzyckiey i tuteyszey; od dalszei zapowiedzi Władza Duchowna tak archidyecezyi Warszawskieym jako też dyecezya Lubelska dyspensy udzieliły, jako też pozwolenie ustne obecney Matki (…) udzielone zostało. Tamowanie małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczaią, iż umowę przedślubną przez Andrzejem Wiliamem Regentem (…) Woiewództwa Mazowieckiego w Warszawie zamieszałym na dniu dwudziestym trzecim bieżącego miesiąca i roku zawarli. (…) Małżeństwo F77
 
68 Działo się w Ratoszynie dnia dwudziestego siódmego maja tysiąc ośmset sześćdziesiątego drugiego roku o godzinie trzeciej popołudniu. Stawił się Mikołaj Gosiewski dziedzic dóbr Radlina, lat trzydzieści dwa mający, tamże zamieszkały - w obecności Jana Putowskiego ekonoma lat trzydzieści siedm i Adolfa Bartoka (?) gorzelanego lat czterdzieści cztery mająych obu w Radlinie zamieszkałych - i okazał nam dziecię płci męzkiej, urodzone w tejże wsi dnia dwudziestego piątego maja roku bieżącego o godzinie siódmej wieczór z jego małżonki Józefy z Grzybowskich lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odbytym dano imię Antoni - a rodzicami jego chrzestnymi byli Faustyn Grzybowski i Elżbieta Hempel, w asystencyi Seweryn Trzciński i Zofija Grzybowska. Akt ten stawającym przeczytany z nimi podpisaliśmy.  GOSIEWSKI, Antoni (I371)
 
69 Działo się w Ratoszynie dnia piątego czerwca tysiąc dziewięćset czterdziestego trzeciego roku o godzinie dziesiątej. Stawili się: Kazimierz Boduszyński, lat dwadzieścia osiem, właściciel majątku Radlin i doktor Jerzy Olszewski, lat czterdzieści pięć, zamieszkały w (?) i oświadczyli, że dnia drugiego czerwca bieżącego roku o godzinie szesnastej umarła w Radlinie Kazimiera Gosiewska, lat siedemdziesiąt dziewięć mająca, panna, współlokatorka majątku Radlin, urodzona w Lublinie, a zamieszkała w Radlinie, córka Mikołaja i Józefy z Grzybowskich małżonków Gosiewskich. Po przekonaniu się naocznie o śmierci Kazimiery Gosiewskiej akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich podpisany został. (…)  GOSIEWSKA, Kazimiera Józefa (I370)
 
70 Działo się w Ratoszynie dnia siedemnastego kwietnia tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego roku o godzinie trzynastej. Stawili się: Józef Zalewski, lat pięćdziesiąt cztery i Piotr Zieliński, lat czterdzieści trzy, obaj z Ratoszyna i oświadczyli, że dnia czternastego kwietnia bieżącego roku o godzinie piętnastej umarła w Radlinie i tam też urodzona i zamieszkała Aniela Marianna Gosiewska, lat pięćdziesiąt mająca, panna, obywatelka ziemska, córka Mikołaja i Zofii z Grzybowskich małżonków Gosiewskich. Po przekonaniu się naocznie o śmierci Anieli Marianny Gosiewskiej akt ten po przeczytaniu podpisany został. (…) GOSIEWSKA, Aniela Marianna (I378)
 
71 Działo się w Warszawie dnia dwudziestego drugiego listopada tysiąc ośmset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie piątej wieczór. Stawili się Leon Cholewiński urzędnik sądowy i Kwiryn Cholewiński urzędnik biura Namiestnika pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, iż w dniu dzisiejszym o godzinie dziesiątej rano w Warszawie przy ulicy Elektoralnej pod liczbą siedemset pięćdziesiąt ośm umarł Jan Nepomucen Cholewiński doktor medycyny obuwatel ziemski urodzony w mieście Suchej w Glicyi Austryackiej, syn niegdy Rocha i Barbary z Ryttermann, małżonków Cholewińskich lat pięćdziesiąt pięć żyjący, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Maryję z Obrębskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Jana Nepomucena Cholewińskiego akt ten przeczytany i podpisany został. Ksiądz Barnaba Zarzycki za Proboszcza, Kwiryn Cholewiński, Leon Cholewiński.  CHOLEWIŃSKI, Jan Nepomucen Wojciech (I434)
 
72 Działo się w Warszawie w Kancelaryi Parafii Św. Aleksandra, dnia ósmego czerwca tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku, o godzinie dwunastej w południe. Stawili się: Helena D(…) i Stanisław Czech, służba szpitalna, pełnoletni, w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli, że wczoraj o godzinie dziewiątej rano, w Warszawie w szpitalu św. Łazarza, umarła Anna Gosiewska, panna, nauczycielka muzyki, licząca lat siedemdziesiąt trzy, córka Jerzego* i Antoniny, małżonków Gosiewskich. (...) (* - poprawne imię ojca: Józef) GOSIEWSKA, Anna Helena (I107)
 
73 Działo się w Warszawie w Parafii św. Krzyża dnia trzydziestego maja tysiąc ośmset czterdziestego szóstego roku o godzinie ósmej wieczór. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków (…) zawarte zostało religijne małżeństwo między Wielmożnym Józefem Cholewińskim Kawalerem Patronem Trybunału Cywilnego Guberni Augustowskiéj Wydziału drugiego w mieście Suwałkach stale tymczasowo zaś w Warszawie pod liczbą sześćset czternaście przy ulicy Niecałej zamieszkałym urodzonym w wsi Sucha w Galicyi położonej z niegdy Rocha i żyjącej Barbary z Jeger małżonków Cholewińskich lat trzydzieści mającym, a Wielmożną Aleksandrą Świetlicką Panną w Warszawie pod liczbą sześćset czternaście litera F przy ulicy Niecałej przy familii zostającéj, urodzona w mieście Korelicze w Guberni Grodzieńskiéj położonym z niegdy Józefa i żyjącéj Antoniny ze Stockich małżonków Świetlickich lat dwadzieścia dwa mającą. (…) Małżeństwo F37
 
74 Działo się w Warszawie w Parafii Świętej Barbary 20 maja / 1 czerwca 1876 roku o godzinie czwartej po południu. Stawili się Sozon Wasiliew, starszy policjant nadzorca (strażnik) 8 Komisariatu (старший околобочный надзирателъ 8 Участа), 44 lata, w Warszawie mieszkający i Lucjan Wojciechowski, notariusz Kancelarii ziemskiej w mieście Siedlcach, 58 lat, w Siedlcach mieszkający i oświadczyli, że dzisiejszego dnia o godzinie szóstej rano zmarła Antonina Gosiewska (Antonina Gosiewska) wdowa, utrzymująca się ze środków własnych, 50 lat licząca, urodzona w Kalwarii, córka Antoniego i Karoliny z domu Wansbuter [Wansbutter] małżonków Pabudzińskich w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem 1557 mieszkająca. Po naocznym przekonaniu się o zejściu Antoniny Gosiewskiej Akt ten po przeczytaniu przez Nas i zgłaszających przeczytany. Ksiądz Adam Wyrzykowski Administrator Parafii Świętej Barbary. PABUDZIŃSKA, Antonina Zofia Helena (I106)
 
75 Działo się w Warszawie, w Kancelarji Parafji św. Aleksandra, dnia dziewiątego lipca tysiąc dziewięćset trzydziestego szóstego roku, o godzinie szóstej w dzień. Stawili się: Henryk Minakowski, handlowiec i Stanisław Wojciechowski, woźny, pełnoletni, w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli, że wczoraj, o godzinie jedenastej minut dziesięć w nocy, w Warszawie, przy ulicy Wilczej, pod numerem tysiąc siedemset dziesiątym, umarł: Wiktor Gosiewski, żonaty, doktór medycyny, zastępca Naczelnego Dyrektora Zakładu Ubezpieczalni Społecznej, liczący lat czterdzieści sześć, urodzony w Rypinie, syn Alojzego i Aleksandry z Cholewińskich, małżonków Gosiewskich, pozostawiwszy żonę Zofję Marję z Cholewkiewiczów. (…) GOSIEWSKI, Wiktor Józef (I91)
 
76 Działo się we wsi Ligowo dwudziestego czwartego grudnia / piątego stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego / dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe stawili się Józef Sikorski (Józef Sikorski) dwadzieścia siedem lat i Jan Chojnowski (Jan Chojnowski) dwadzieścia pięć lat mający, w Grabówcu zamieszkali i oświadczyli że dwudziestego pierwszego grudnia / drugiego stycznia bieżącego roku (?) o godzinie dziesiątej rano umarł w Grabówcu Rudolf Mijakowski (Rudolf Mijakowski) właściciel (?) folwarku ………… urodzony w Mdzewie, syn Józefa i Elżbiety (Józefa i Elżbiety) małżonków Mijakowskich (Mijakowskich) czterdzieści pięć lat mający, zostawiwszy owdowiałą żonę Juliannę z domu Wernik (Juliannę z Werników). Po naocznym przekoanniu się o zgonie Rudolfa Mijakowskiego ………… Utrzymujący akta ……….. parafii Ligowo. MIJAKOWSKI, Rudolf Apoloniusz Ignacy (I98)
 
77 Działo się we wsi Ratoszynie dnia siedemnastego grudnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego roku o godzinie trzeciej popołudniu. Stawił się Mikołaj Gosiewski lat trzydzieści mający, dziedzic dóbr Radlina, tamże zamieszkały - w obecności Alexandra Golanowskiego agronoma z dworu Radlina lat dwadzieścia dwa i Juliusza Łanowskiego assesora ekonomicznego okręgu lubelskiego w Lublinie zamieszkałego lat trzydzieści sześć mających - i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Radlinie dnia ośmnastego października roku bieżącego o godzinie piątej rano z jego małżonki Józefy z Grzybowskich lat dwadzieścia dwa mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś odbytym dano imię Helena - oprócz tego mianowano je Wanda. Rodzicami jego chrzestnymi byli Joachim Hempel dziedzic Skorczyc i Eleonora Łanowska. Opóźnienie chrztu świętego i spisanie aktu urodzenia spowodowała długa i groźna słabość matki dziecięcia. Akt ten stawającym przeczytany przez nas i stawających podpisany został.  GOSIEWSKA, Wanda Helena (I369)
 
78 Działo się we wsi Żałe 9 Grudnia 1886 roku o godzinie 4 wieczorem. Stawił się Alojzy Gonzaga Gosiewski pisarz gminnego sądu 4-go okręgu lat 30 [mający] zamieszkujący w Nadrożu w obecności Władysława Cholewińskiego doktora lat 32 [mającego] zamieszkującego w Rypinie i Henryka Święcickiego lat 48 [mającego] właściciela wsi Nowawieś tam zamieszkałego i okazał Nam dziecko płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Nadrożu 5 Października tego roku o godzinie 7 wieczorem, z jego żony Aleksandry z Cholewińskich lat 26 [mającej]. Dziecku temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym dokonanym przez Księdza Felicjana Lekszyckiego nadano imiona Jerzy Stanisław, chrzestnymi jego byli: Władysław Cholewiński i Michalina Światlicka. Henryk Święcicki i Anna Gosiewska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez Nas i przez nich podpisany. GOSIEWSKI, Jerzy Stanisław (I84)
 
79 dzień śmierci: 5 kwietnia; imię, nazwisko, stan: Pani Sabina Bilińska, wdowa po zmarłym Panie Ludwiku Bilińskim, dziedziczka dóbr Młynne i Wołowa Góra, urodzona z Pana Jana Odrowąż Pieniążka; wiek: 72 lata; powód śmierci: zapalenie płuc ODROWĄŻ PIENIĄŻEK, Sabina (I172)
 
80 Dzisiejsze pogrzeby: (…) Na Bródnie: Gosiewska Anna, l. 73, nauczycielka, wyprowadzenie z kościoła Bródnowskiego o godz. 10 rano (…) GOSIEWSKA, Anna Helena (I107)
 
81 Elektromonterów samodzielnych poszukuje Biuro Elektrotechniczne K. Sawicki i J. Gosiewski Inżynierowie. Zgłaszać się ze świadectwami do biura Zgoda 1 m. 13 od godz. 9ej do 4ej.  GOSIEWSKI, Jerzy Stanisław (I84)
 
82 Ex Libro Variarum Transactionum Magni Ducatus Lithuaniae Regnante Stanislao Augusto Annorum 1775 et 1790 N° 25 Pag. 108

Przywiley Nobilitacyi Urodzonemu Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu z nadaniem Herbu jemu samemu y sukcessorom jego.

W imię Pańskie Amen. Na Wieczną Rzeczy pamiątkę My Stanisław August z Bożej Łaski Król Polski etc. etc. Oznaymuiemy niniyszym Listem Przywileiem Naszym wszem wobec y każdemu z osobna komu otym teraz y w Potomne Czasy wiedzieć będzie należało. Wyrokiem od Poięcia Ludzkiego ukrytym do Władania Berłem Tronu Polskiego przed Czasy wyznaczeni a w Czasie Wszechmocną tegoż naywyższego Rządu Prawicą na Tymże Tronie osadzeni y utrzymani przedsięwzięliśmy za Treść y Fundament Panowania Naszego żeby czuła na potrzeby obywatelów tego Zacnego Narodu baczność nieodmowna Ich proźby czynność y zupełna ku nim łaskawość łatwy dla każdego otwierając przystęp rzeczywistym Dobroci y Sprawiedliwości Naszey była dowodem, iż względów Łaski y Oycowskiego starania Naszego o Ucalenie Praw Swobód Wolności Dostoienstw y Prerogatyw dla wszystkich powszechnie y dla każdego w szczegulności odmawiać y ubliżać nie będziemy jakoż dopełniając skutkiem to Postanowienie Nasze a przychylając się do wniesionej prośby WW Senatrów y Ministrów tudzież UUr. Posłów Ziemskich Prowincyi WXL na Seymie w Roku Tysiąc Siedemset Siedemdziesiątym Trzecim zaczętym a w Roku Tysiąc Siedemset Siedemdziesiąt Piątym zakonczonym, gdyśmy między innemi Osobami mieli zalecone godne talenta y Przymioty oraz chwalebną ad (Usus) publicos Applikacyą Ur Antoniego Marcina Gosiewskiego. Tedyśmy za zgodą wszystkich Stanów na pomieniony Seym Zgromadzonych, Jego samego z Potomstwem Jego Oboyga płci Prerogatywą Szlachectwa Polskiego praeciso scartabellatu przyozdobić y udarować za Rzecz słuszną uznali dni Virtute takowey Seymowey Uchwały preasenti Diplomante Nostro Regio przyozdabiamy y tegoż Ur. Marcina Antoniego Gosiewskiego wraz cum prole onego utriusque sexus nata & nascitura za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy, kreuiemy y stanowiemy wszystkiemi wolnościami uczestnictwem Prerogatywami któremi się Stan Szlachecki zaszczyca pomienionemu Ur. Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu y Potomstwu Jego zaszczycać się y onych używać podług przepisu Konstytucyi dozwalamy aby zaś Dobroczynności Naszey y Rzeczypospolitey trwała y wieczna Pamięć była Onemu y Potomstwu Jego (Locus stesimatis / stenimatis) Herb taki iaki tu odmalowany to iest w Czerwonym Polu Podkowa Krzyż na Wierzchu maiąca a na tym Krzyżu Kruk Czarny stoiący z podniesionemi skrzydłami Pierścień Złoty w Nosie z dyamentem na Dół obróconym trzymaiący, a sam Kruk w Prawą stronę Tarczy całym sobą obrócony na Hełmie Trzy Strusie Pióra, na tych zaś piórach ten sam wyraz Podkowy, Krzyża y Kruka co na Tarczy, w ogólności Korwin nazwany Dla zaszczytu y używania wiecznemi Czasy nadaiemy, którego to herbu we wszystkich sprawowaniach na Tarczach, Chorągwiach Malowaniach Domach Propircach Grobach Pierścieniach w Każdym Czasie Pokoju lub Woyny tak iako inni Szlachta używaią zaszczycać się y używać wiecznemi Czasy Jemu y Potomstwu Jego Obojga Płci pozwalamy. Mieć zatym chcemy po WW Senatorach Ministrach, tudzież Urodzonych Dygnitarzach Ziemskich, Grodzkich Rycerstwie Szlachcie y Obywatelach Państw Naszych oraz wszelkiey godności Stanu Ludziach aby wspomnianego Ur. Antoniego Marcina Gosiewskiego wraz z Potomstwem Jego Oboiey Płci wiecznemi czasy zaprawdziwą Szlachtę mieli uznawali y czcili oraz wszystkich Praw Wolności y prerogatyw Szlacheckich zażywać dopuścili i nieprzeszkadzali dla Łaski Naszey Królewskiey pod Karami w Prawie przeciwko urągaiącymi się y zelżywość czyniącym albo Szlacheckiemu Honorowi ubliźiaiącymi postanowionemi a dla większey Wiary y Świadectwa ninieyszy List Nasz Dyplomatyczny /po wykonaney na Wierność Nam Królowi y Rzpltey przed Którymkolwiek z WW Pieczętarzów WXLit Przysiędze/ Ręką Naszą Podpisany Pieczęcią WXLit stwierdzić rozkazaliśmy.

Dan w Warszawie dnia VI miesiąca Lipca Roku Pańskiego MDCCLXXVI (1776) Panowania Naszego XII Roku. Stanisław August Król 
GOSIEWSKI, Antoni Marcin (I115)
 
83 Franciszek Zanibal, pens. arcyks. zarządca i znany na Śląsku homeopata zmarł d. 31 marca w Cieszynie w 90 roku życia. Pogrzeb odbył się przy wielkim udziale d. 2 kwietnia. Zmarły znany był z prawości swego charakteru.  ZANIBAL, Franciszek (I414)
 
84 Gdy więc Józef Gosiewski (...) wyraził chęć wydzierżawienia teatru, gubernator cywilny Synicyn przyjął tę propozycję z zadowoleniem i polecił (...) zawrzeć z Gosiewskim kontrakt na warunkach podyktowanych przez Rząd Gubernialny. Józef Gosiewski wydzierżawił gmach teatralny na okres dwunastu lat z opłatą roczną 100 rubli w dwóch ratach. (...) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
85 Gosiewski, Alojzy Gon., (...) restauracja GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
86 Handel win, delikatesów, towarów kolonialnych i wyrobów tabacznych. A. G. Gosiewski w Rypinie poleca się łaskawym względom szanownych odbiorców, zaręczając za dobroć towarów, sprowadzanych z renomowanych firm. Ceny możliwie najniższe. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
87 http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301/sygn.%201706/pages/PL_1_301_1706_0003.htm Małżeństwo F161
 
88 Hurtowy skład Kaukazkich koniaków N.A. Tairowa w Erywaniu przy hurtowym składzie win W. Koteckiego w Warszawie (...) poleca naturalne koniaki z własnych winnic, smakiem i aromatem nie ustępujące lepszym zagranicznym koniakom. (...) znajdują się one w sprzedaży (...) w Rypinie u Gosiewskiego A. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
89 Instytut techniczny w Mittweidzie ukończyli z tytułem inżyniera: Jerzy Gosiewski, gub. Płocka (...) - wydziały budowy maszyn i elektrotechniki.  GOSIEWSKI, Jerzy Stanisław (I84)
 
90 Jegerman / Jaegermann / Jägermann EGERMAN, Barbara (I133)
 
91 Jeszcze niema zupełnego zastoju gdyż złodzieje kradną z mieszkań (...) w tramwajach (...) z różnych miejsc (...) - Ze składu Jerzego Gosiewskiego przy ul. Traugutta nr. 3 - materjały elektrotechniczne, wartości 1,750 zł.  GOSIEWSKI, Jerzy Stanisław (I84)
 
92 Józefat Arkadyusz Felix, s. Antoniego GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
93 Komisje podatku rozkładowego. Od 13 b.m. zostają wprowadzone komisje podatku rozkładowego z zakładów handlowych i przemysłowych. (...) Do komisji powiatowych naznaczeni zostali: (...) Rypińskiej: Alojzy Gosiewski (...). GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
94 Kronika pośmiertna (...) Gosiewski Antoni, l. 65, b. prof. rysunków w szkole polskiej w Paryżu - tamże 5 sierpnia (...) GOSIEWSKI, Antoni Serwacy (I112)
 
95 Lista uczniów Gimnazyum Gubernialnego w Suwałkach, którzy w bieżącym roku szkolnym 1841/42 wzorowém sprawowaniem się i pilnością w naukach zasłużyli na nagrody w książkach lub listy pochwalne. (…) Klassa VII. (…) Zasłużyli na listy pochwalne: (…) Gosiewski Józef (…) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
96 Lista uczniów Gimnazyum Sejneńskiego, którzy w bieżącym roku szkolnym 1836/37 wzorowém sprawowaniem się i pilnością w naukach zasłużyli na nagrody w książkach lub listy pochwalne. (…) Klassa III. (…) Zasłużyli na listy pochwalne: (…) Gosiewski Józef (…) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
97 Maria Magdalena Gawłowa z Bilińskich wdowa po adwokacie przeżywszy lat 80, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu dnia 24 lipca 1935 r. w Dobromilu. Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 26 b.m. o g. 9 rano w kościele parafjalnym w Dobromilu, poczem nastąpi eksportacja do grobu, na które to smutne obrzędy zapraszają stroskani: córka, synowie, synowe i wnuki.  BILIŃSKA, Maria Magdalena (I164)
 
98 Miało miejsce w Drobinie 26 listopada /8 grudnia/ tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Rudolf Mijakowski, zarządzający własnością (majątkiem) Tupadły i tamże zamieszkały, w obecności Jana Kędzierskiego (Kendzierskiego) i Wincentego Torczyńskiego, pełnoletnich, chłopów z Drobina, i okazali Nam dziecię płci męskiej, urodzone w Tupadłach, 23 listopada /(?)/ tego roku, o godzinie szóstej po południu, z jego legalnej żony Julianny, z domu Wernik, lat 23. Dziecięciu temu przy Chrzcie świętym odprawionym dziś przez Nas, dano imię Wacław, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jakób Gołębiewski (Gołembiewski) i Joanna Waśniewska. Akt ten obecnym przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności, przez Nas tylko podpisany.* Adm. Drob. Par., Utrz. Akta Stanu Cyw. Ks. Smoleński / Mijakowski
 
MIJAKOWSKI, Adam Wacław (I101)
 
99 Miało miejsce w Drobinie 26 listopada /8 grudnia/ tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawił się Rudolf Mijakowski, zarządzający własnością (majątkiem) Karsy, z Kars, lat 32, w obecności Jana Kędzierskiego (Kendzierskiego) i Antoniego Torczyńskiego, pełnoletnich, chłopów z Drobina, i okazali nam dziecię płci męskiej, urodzone w Karsach czwartego tego miesiąca i roku o godzinie dziesiątej rano z jego legalnej żony Julianny, z domu Wernik, lat 21. Dziecięciu temu przy Chrzcie Świętym, odprawionym przez Nas dzisiejszego dnia, dano imiona Kazimierz Zygmunt, a rodzicami chrzestnym jego byli Józef Mijakowski i Wincentyna Wernik. Akt ten obecnym przeczytany, a z powodu, że są niepiśmienni, przez Nas tylko i przez ojca dziecka podpisany. Administrator Drobińskiej Parafii, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego. Ks.Smoleński / Mijakowski MIJAKOWSKI, Kazimierz Zygmunt (I100)
 
100 Mianowani: (…) Aplikant przy Trybunale Cywilnym guberni Płockiej Józef Gosiewski, Patronem przy tymże Trybunale; GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 

      «Przegl. 1 2 3 4 Dalej»