Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Notatki


Wyniki 51 do 91 z 91

      «Przegl. 1 2

 #   Notatki   Link do 
51 Józefat Arkadiusz Filip GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz F. (I110)
 
52 Józefat Arkadyusz Felix, s. Antoniego GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz F. (I110)
 
53 Lista uczniów Gimnazyum Gubernialnego w Suwałkach, którzy w bieżącym roku szkolnym 1841/42 wzorowém sprawowaniem się i pilnością w naukach zasłużyli na nagrody w książkach lub listy pochwalne. (…) Klassa VII. (…) Zasłużyli na listy pochwalne: (…) Gosiewski Józef (…) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
54 Lista uczniów Gimnazyum Sejneńskiego, którzy w bieżącym roku szkolnym 1836/37 wzorowém sprawowaniem się i pilnością w naukach zasłużyli na nagrody w książkach lub listy pochwalne. (…) Klassa III. (…) Zasłużyli na listy pochwalne: (…) Gosiewski Józef (…) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
55 Miało miejsce w Drobinie 26 listopada /8 grudnia/ tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Rudolf Mijakowski, zarządzający własnością (majątkiem) Tupadły i tamże zamieszkały, w obecności Jana Kędzierskiego (Kendzierskiego) i Wincentego Torczyńskiego, pełnoletnich, chłopów z Drobina, i okazali Nam dziecię płci męskiej, urodzone w Tupadłach, 23 listopada /(?)/ tego roku, o godzinie szóstej po południu, z jego legalnej żony Julianny, z domu Wernik, lat 23. Dziecięciu temu przy Chrzcie świętym odprawionym dziś przez Nas, dano imię Wacław, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jakób Gołębiewski (Gołembiewski) i Joanna Waśniewska. Akt ten obecnym przeczytany, a z powodu ich niepiśmienności, przez Nas tylko podpisany.* Adm. Drob. Par., Utrz. Akta Stanu Cyw. Ks. Smoleński / Mijakowski
 
MIJAKOWSKI, Adam Wacław (I101)
 
56 Miało miejsce w Drobinie 26 listopada /8 grudnia/ tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawił się Rudolf Mijakowski, zarządzający własnością (majątkiem) Karsy, z Kars, lat 32, w obecności Jana Kędzierskiego (Kendzierskiego) i Antoniego Torczyńskiego, pełnoletnich, chłopów z Drobina, i okazali nam dziecię płci męskiej, urodzone w Karsach czwartego tego miesiąca i roku o godzinie dziesiątej rano z jego legalnej żony Julianny, z domu Wernik, lat 21. Dziecięciu temu przy Chrzcie Świętym, odprawionym przez Nas dzisiejszego dnia, dano imiona Kazimierz Zygmunt, a rodzicami chrzestnym jego byli Józef Mijakowski i Wincentyna Wernik. Akt ten obecnym przeczytany, a z powodu, że są niepiśmienni, przez Nas tylko i przez ojca dziecka podpisany. Administrator Drobińskiej Parafii, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego. Ks.Smoleński / Mijakowski MIJAKOWSKI, Kazimierz Zygmunt (I100)
 
57 Mianowani: (…) Aplikant przy Trybunale Cywilnym guberni Płockiej Józef Gosiewski, Patronem przy tymże Trybunale; GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
58 Miejsce urodzenia wg. pamięci Włodzimierza Drutkowskiego. DRÓTKOWSKI, Karol Emil (I239)
 
59 Nobilitacya osob za rekomendacyą Prowincji W. X. Litewskiego.

Ponieważ każdey cnocie y chwalebnym przymiotom należyty szacunek, a wiernym zasługom sprawiedliwa nagroda, szczegulnym do dalszego ich wzrostu staią się zasileniem y pomocą: więc My Król z Stanami Rzeczypospolitey maiąc sobie zalecone przez WW. Senatorów y Ministrów, tudzież przez UU. Posłów Ziemskich Prowincyi W. X. Lit. do usług publicznych osob poniżey wyrażonych, iuż to z sposobności do dzieł rycerskich, iuż z pieczołowitego nauk nabycia, iuż z innych zaszczycaiących ich doskonałości zgodne talenta y przymioty, też osoby, iako to: UU. (...) Marcina Antoniego Gosiewskiego (…) cum nata et nascitura onych prole, do kleynotu szlachectwa Polskiego, praeciso scartabellatu, w kondycyach przez ustawy Seymu teraźnieyszego pro hoc casu zawarowanych, przyimujemy, y każdemu z nich po wykonanym przez którymkolwiek z WW. Pieczętarzów naszych W. X. Lit. na wierność nam Królowi y Rzeczypospolitey zwykłym iuramencie, diploma z Kancelaryi naszey wydać zalecamy.  
GOSIEWSKI, Antoni Marcin (I115)
 
60 Obwieszczenie. Komora Celna I Rzędu Wierzbołów w Guberni Augustowskiej. Podaje do publicznej wiadomości, iż z dnia 8 (20) na 9 (21) kwietnia r.b. w nocy nad samą granicą pruską, rzeczką Lejpuną od kraju polskiego oddzielającą, w bliskości Komory teyże, w kraju polskim, przez officyalistów Komory Celnej I rzędu Wierzbołów, to jest: (...) Józefata Gosiewskiego Rewizora celno-rogatkowego (...) doścignięte, zabrane i do tutejszego Urzędu do postępowania fiskalnego dostarczone zostały towary następujące z Pruss do Polski zdefraudowane, to jest: (...) Perkalu drukowanego sztuk 10 (...). Muślinu gładkiego sztuk 18 (...). Chustek bawełnianych (...) sztuk 10 (...). Merynosu kolorowego sztuk 38 (...). Manszestru kolorowego sztuk 2 (...). Gdy podług doniesienia dostawiających, osoby przemycające będąc tuż nad granicą, ucieczką napowrot z Polski do Pruss ratowały się i przy ciemnej nadto nocy ujętemi bydź niemogły; przeto Komora Celna Wierzbołów wzywa niniejszem niewiadomego powyższych obiektów właściciela, aby w przeciągu czterech tygodni od daty dzisiejszej do tutejszego Urzędu zgłosił się, i własność swą udowodnił, w przeciwnym bowiem razie zaocznie z nim postąpiono zostanie. Wzywa oraz Komora wszystkich, którzyby jakiekolwiek szczegóły w obecnym przedmiociem a mianowicie o właścicielu towarów lub defraudantach i ich wspólnikach, tudzież o niezupełnem dostawieniu towarów wiadomości posiadali, aby w tymże przeciągu czasu do tutejszego Urzędu lub do Rządu Gubernialnego Augustowskiego stawili się, lub też przez korrespondencyą doniesienia swe bez użycia stempla na papierze prostym uczynili, i w tem okoliczności, a nadewszystko świadków zadyktowali. W Kibartach, dnia 9 (21) kwietnia 1841 r. Nr. 260. (...) GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz F. (I110)
 
61 Od 13 b.m. zostają wprowadzone komisje podatku rozkładowego z zakładów handlowych i przemysłowych. (...) Do komisji powiatowych naznaczeni zostali: (...) Rypińskiej: Alojzy Gosiewski (...). GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
62 Ogłoszenie. Alojzy Gosiewski Adwokat, otworzył kancelarję w Sierpcu, przy ul. Piastowskiej pod № 4. Prowadzi sprawy we wszystkich instancjach Sądów pokoju Okręgu Sądowego Płockiego, jak również do wszystkich Władz administracyjnych, skarbowych i Wojskowych. Interesantów przyjmuje codzienne z wyjątkiem Niedziel i świąt od godz. 8 do 12 rano i od 2 do 5 popołudniu. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
63 Powiat Rypiński. (...) Gosiewski A., handel win i towar. kolonjalnych, m. Rypin GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
64 Powiat Rypiński. (...) Gosiewski Alojzy G. Handel win i towarów kolonjalnych. Hotel i restauracja. Rypin. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
65 Powiat Rypiński. (...) Hotel Warszawski (Gosiewski Aloizy Gonzaga), Rypin (...) Kolonjalne towary. (...) Gosiewski Alojzy G. Handel win i towarów kolonjalnych. Hotel i restauracja. Rypin. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
66 Powiat Rypiński. (...) Kolonjalne towary. Gosiewski Aloizy, Rypin. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
67 Prawnik, Patron Trybunału Cywilnego Guberni Augustowskiej. Rejent przy Sądzie Pokoju w Suwałkach. W 1861 roku został wybrany do Rady Miasta Suwałki. CHOLEWIŃSKI, Józef (I119)
 
68 Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego z dnia 20 marca (1 kwietnia) 1853 roku. Przez rozporządzenia Kommisyj Rządowych i władz oddzielnych. W Wydziale Kommisyi Rządowej Sprawiedliwości, mianowani: (…) Józef Gosiewski, Patronem przy (...) Trybunale [Cywilnym Guberni Płockiej] (…) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
69 Rypin (...) Wina i spirytualje. Gosiewski Alojzy. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
70 Sądy gminne w Guberniach Królestwa Polskiego (…) Powiat Rypiński na pięć okręgów (…) IV. Nadróż. g. Chróstkowo, Żałe, Pręczki, s.p. Rypin GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
71 Śmigiel, dnia 8 lutego 1927 r. Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś co do osobistości znana niezamężna Helena Drótkowska, zamieszkała w Śmiglu i zeznała, że babcia jje, wdowa, Magdalena Drótkowska, emerytowana akuszerka, urodzona Tomczak w wieku 81 lat, katolickiego wyznania, zamieszkała w Śmiglu, urodzona w Koszanowie, zamężna była z zmarłym Karolem Drótkowskim ostatnio zamieszkałym w miejscowości nieznanej, córka rolnika Antoniego Tomczaka i żony jego Marji urodzonej Kubiakówny oboje zmarłych i ostatnio zamieszkałych w Koszanowie, umarła w Śmiglu, w mieszkaniu syna, dnia siódmego lutego roku tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego po południu o godzinie pierwszej i trzy kwadranse. Odczytano, przyjęto i podpisano. (...) TOMCZAK, Madalena (I240)
 
72 Stawił się Alojzy Gonzaga Gosiewski pisarz gminnego sądu 4-go okręgu (...) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
73 Stawił się: Alojzy Gonzaga Gosiewski kupiec z Rypina (...) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
74 Trybunały Cywilne (…) Guberni Płockiej w Płocku (…) Patronowie: (…) Gosiewski Józef s. Józefa, od r. 1853, sł. od 1845 GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
75 Trybunały Cywilne (…) w Płocku (…) Patronowie: (…) Gosiewski Józef (…) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
76 Trybynały Cywilne (…) Guberni Płockiej w Płocku (…) Patronowie: (…) Gosiewski Józef GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
77 Ukaz do Rady Administracyjnej Naszego Królestwa Polskiego. Zapatrzywszy się na Ustawy Emerytalne z lat 1824, 1825, 1835 i 1841, na postanowienia Rady Administracyjnej z d. 24 listopada (6 grudnia) 1850 r. I z dnia 30 października (11 listopada) 1856 r., oraz na rozkaz Nasz z d. 21 maja (2 czerwca) 1856 r., w skutku raportu Komisji Emerytalnej, przedstawionego Nam przez Radę Administracyjną Naszego Królestwa Polskiego, Stanowimy: Artykuł 1. Udzielone zostają pod zwykłymi warunkami pensje emerytalne, oraz dodatki do takowych pensji rocznie:  GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz F. (I110)
 
78 Urzędy Skarbowe (...) Kontrollerowie: (…) w Przasnyszu, Gosiewski Józafat s. Ant. GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz F. (I110)
 
79 Urzędy Skarbowe. Kontrolerowie: (…) Gosiewski Józefat, w Przasnyszu GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz F. (I110)
 
80 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Prywatne (I2)
 
81 W 1864 r. po powstaniu styczniowym władze miasta Płocka zdecydowały się na remont teatru i szukały dzierżawcy. Pierwszym został Józef Gosiewski, patron trybu­nału płockiego.  GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
82 W dniu 17-ym b.m. rozstał się z tym światem po krótko-trwającej słabości w wieku lat 78 ś.p. Antoni Pabudziński, emeryt, b. Sędzia Sądu Kryminalnego Płockiego, od kliku miesięcy stale mieszkający w Warszawie; zwłoki Jego, rodzina, Krewni, Przyjaciele i dawni Koledzy w dniu 19-ym t.m. odprowadzili na wieczny spoczynek. Ś.p. Pabudziński, po ukończeniu nauk w b. Jagielońskim Uniwersytecie w Krakowie, poświęcił się służbie publicznej, rządkowej, którą pełnił lat 43. Na tej wytkniętej sobie drodze, gorliwą pracą zyskał uznanie swej władzy, a oprócz wielu honorowych nagród, otrzymał znak nieskazitelnej służby za lat XXXV. Życie Jego prywatne było pasmem cnót i prawości. Jako mąż, kochał rodzinne kółko i rad w niem pędził chwile wolne od pracy, jako ojciec był przykładem dla dzieci, które wychowywał w bojaźni Bożej i miłości bliźniego, jako przyjaciel i kolega, jednał sobie serca wszystkich. Zgasł z pobożną pieśnią na ustach, pozostawiwszy w nieukojonym żalu żonę, dzieci i wnuków. Cześć Jego pamięci! PABUDZIŃSKI, Antoni (I108)
 
83 W dniu 18-ym z.m. w Rypinie odbyło się pierwsze organizacyjne zgromadzenie założycieli Towarzystwa wzajemnego kredytu. (…) sekretarzem był kupiec p. A. Gosiewski GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
84 Wg inskrypcji na nagrobku:
https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=3319 
MARKOWSKA, Marianna Regina (I314)
 
85 Wypis z Protokołu Posiedzenia Heroldyi w dniu 4 / 16 Października 1838 r. odbytego. Z legitymacyi szlacheckich następujące w dalszym ciągu posiedzenia Heroldyi zostały przedstawionymi - od Ustępu 1° Art. 17 tudzież do Art. 18 i 25 Prawa o Szlachectwie: 1° N° 37474 i 38302 P. Jozefat Gosiewski herbu Korwin z odmianą składa Dyplom z r. 1776 mocą którego Nayiaśniejszy Stanisław August Król Polski dziedziczne szlachectwo wraz z herbem powyższym Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu nadał. Udowadnia że jest synem Antoniego Gosiewskiego i że niemiał żadney sprawy utratę szlachectwa za sobą pociągającej. (...) GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz F. (I110)
 
86 Zapisany do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej GOSIEWSKI, Antoni Marcin (I115)
 
87 Zarządzenie [o nadaniu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski] (...) Na zasadzie ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (...) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 1922 r. (...) nadaję KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI (…) - dr. Wiktorowi Gosiewskiemu, lekarzowi w Zagórzu koło Dąbrowy Górniczej, za zasługi na polu pracy niepodległościowej, (…) Warszawa, dnia 10 listopada 1928 r. Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki, Prezes Rady Ministrów: K. Bartel GOSIEWSKI, Wiktor Józef (I91)
 
88 Żegocina ? CHRZANOWSKI, Leopold Wincenty (I317)
 
89 Гминные Суды (...) Рыпинскаго уѣзда: (...) 4-го округа. (...) Писарь, Алоизiй Госевскiй GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
90 Рыпинъ (...) Бакалея: Госевскiй, Алоиз. Ос. рынокъ;  GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
91 Торговля напитками (...) Плоцкая Губ. (...) Госевскiй, Алоизiй Ос., г. Рыпинъ, Рынокъ, д. Холевинской (...) GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 

      «Przegl. 1 2