Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Małżeństwo: Jerzy Stanisław GOSIEWSKI / Janina MIJAKOWSKA (F26)

i 4 lip. 1909


Informacja o małżeństwie    |    Notatki    |    Źródła    |    Wszystko    |    PDF

 • Mąż | Mężczyzna
  Jerzy Stanisław GOSIEWSKI

  Urodzenie  5 paź. 1886  Nadróż Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  9 gru. 1886  Żałe, gm. Brzuze Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  20 maj 1956  Montreal Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb     
  Ślub  4 lip. 1909  Płock Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec  Alojzy Gonzaga Ludwik GOSIEWSKI | F28 Arkusz rodzinny 
  Matka  Aleksandra Helena CHOLEWIŃSKA | F28 Arkusz rodzinny 

  Żona | Kobieta
  Janina MIJAKOWSKA

  Urodzenie  4 luty 1890  Tupadły, gm. Drobin Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Chrzest  18 luty 1890  Drobin Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  20 gru. 1975  Katowice Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb     
  Ojciec  Rudolf Apoloniusz Ignacy MIJAKOWSKI | F31 Arkusz rodzinny 
  Matka  Julianna WERNIK | F31 Arkusz rodzinny 

  Dziecko 1 | Mężczyzna
  + Prywatne

  Urodzenie     
  Zgon     
  Pogrzeb     
  Partner  Prywatne | F12 
  Ślub     

 • Notatki  Ślub:
  • Działo się w mieście Płocku dwudziestego pierwszego czerwca (czwartego lipca) tysiąc dziewięćset dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Zaświadczamy że w obecności świadków: Bronisława Tarnickiego lat czterdzieści dziewięć, nauczyciela i Stanisława Ziółkowskiego lat dwadzieścia trzy urzędnika Płockiego sądu okręgowego, w Płocku zamieszkałych, został zawarty dzisiejszego dnia religijny związek małżeński między Jerzym Stanisławem Gosiewskim lat dwadzieścia dwa, kawalerem, inżynierem elektro-technikiem, synem Alojzego Gonzagi Gosiewskiego pisarza sądu gminnego i Aleksandry z Cholewińskich małżonków Gosiewskich urodzonym we wsi Nadróż parafia Żałe, powiatu rypińskiego, a obecnie w mieście Rypinie zamieszkałym i Janiną Mijakowską, panną, córką nieżyjącego Rudolfa i żyjącej Julianny z Werników małżonków Mijakowskich, oficjalistów, urodzoną we wsi Tupadły parafia Drobin, powiatu płockiego i obecnie w Płocku przy matce zamieszkałą, lat dziewiętnaście. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w kościołach parafialnych, w płockim i rypińskim, w dniach trzydziestego pierwszego maja (trzynastego czerwca), siódmego (dwudziestego) i czternastego (dwudziestego siódmego) czerwca bieżącego roku. Pozwolenie matki nowo ślubującej obecnej osobiście przy zawarciu aktu zostało wyrażone ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd zaślubin został odprawiony przez księdza Michała Skupieńskiego wikarego Płockiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom został odczytany, przez nas i przez nich podpisany. Utrzymujący Akty Stanu Cywilnego. [1]

 • Źródła 
  1. [S1] Parafia Płock, Akt ślubu nr 34/1909.