Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Małżeństwo: Antoni Wincenty BODUSZYŃSKI / Aleksandra Agnieszka BOGDAŃSKA (F77)

i 23 list. 1836


Informacja o małżeństwie    |    Notatki    |    Źródła    |    Wszystko    |    PDF

 • Mąż | Mężczyzna
  Antoni Wincenty BODUSZYŃSKI

  Urodzenie  16 kwie. 1806  Zamość Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  21 wrz. 1876  Pliszczyn Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb     
  Ślub  23 list. 1836  Warszawa Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Ojciec  Wincenty BODUSZYŃSKI | F121 Arkusz rodzinny 
  Matka  Zuzanna SCHULZBACH VON FÜNSTERBUSCH | F121 Arkusz rodzinny 

  Żona | Kobieta
  Aleksandra Agnieszka BOGDAŃSKA

  Urodzenie  ok. 1820  Dobrowola Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  22 maj 1867  Warszawa Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb     
  Ojciec  Antoni BOGDAŃSKI | F122 Arkusz rodzinny 
  Matka  Marianna Regina MARKOWSKA | F122 Arkusz rodzinny 

  Dziecko 1 | Mężczyzna
  + Mieczysław Wincenty Józef Cyryl BODUSZYŃSKI

  Urodzenie  9 lip. 1850  Pliszczyn Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Zgon  28 wrz. 1927  Chojno Nowe Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Pogrzeb    Siedliszcze Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
  Partner  Zofia MARCINKOWSKA | F120 
  Ślub  6 list. 1875  Pawłowice, pow. lipski Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją

 • Notatki  Ślub:
  • Działo się w mieście Warszawie dnia dwudziestego trzeciego listopada tysiąc ośmsetnego trzydziestego szóstego roku o godzinie szóstey popołudniu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Stanisława Siekaczyńskiego, Naczelnika Sekcji prawnej w Kommisyi Rządowey Przychodów i Skarbu w Warszawie przy ulicy Leszno pod liczbą siedemset dwadzieścia cztery zamieszkałego, lat trzydzieści dwa liczącego i Józefata Przedpełskiego asesora prawnego w Kommisyi Rządowey Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego w Warszawie przy ulicy Długiej pod liczbą pięćset siedemdziesiąt sześć zamieszkałego, lat trzydzieści pięć maiącego. Na dniu dzisieyszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Antonim Boduszyļskim, kawalerem, Radcą prawnym w Kommisyi Woiewództwa Lubelskiego we wsi Pliszczynie parafii Bystrzyckiej Woiewództwa Lubleskiego zamieszkałym, urodzonym w Woiewództwie Lubelskim z Wincentego i Zuzanny z Finsterbuszów małżonków Boduszyńskich, żyjących we wsi Pliszczynie (w) Woiewództwie Lubelskim zamieszkałych, lat trzydzieści mającym; a panną Aleksandrą, córką Antoniego i Maryanny z Markowskich małżonków Bogdańskich, Oyca nieżyiącego, Matki żyiącey w mieście Warszawie zamieszkałey, lat szesnaście skończonych liczącey w dworze Dobrowola Obwodzie Maryampolskim (w) Woiewództwie Augustowskim urodzoną, a teraz w Warszawie w parafii tuteyszey przy Matce swey zamieszkałą pod liczbą dwa tysiące czterysta trzydzieści ieden. Małżeństwo to poprzedziła iedna tylko zapowiedź w dniu trzynastym listopada roku bieżącego w parafiach Bystrzyckiey i tuteyszey; od dalszei zapowiedzi Władza Duchowna tak archidyecezyi Warszawskieym jako też dyecezya Lubelska dyspensy udzieliły, jako też pozwolenie ustne obecney Matki (…) udzielone zostało. Tamowanie małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczaią, iż umowę przedślubną przez Andrzejem Wiliamem Regentem (…) Woiewództwa Mazowieckiego w Warszawie zamieszałym na dniu dwudziestym trzecim bieżącego miesiąca i roku zawarli. (…) [1]