Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Antoni Marcin GOSIEWSKI

Mężczyzna przed 1757 - po 1799  (> 44 lat)


Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzenia    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Antoni Marcin GOSIEWSKI 
  Urodzenie przed 1757 
  Płeć Mężczyzna 
  Nobilitacja 11 kwie. 1775  Warszawa Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  • Nobilitacya osob za rekomendacyą Prowincji W. X. Litewskiego. Ponieważ każdey cnocie y chwalebnym przymiotom należyty szacunek, a wiernym zasługom sprawiedliwa nagroda, szczególnym do dalszego ich wzrostu staią się zasileniem y pomocą: więc My Król z Stanami Rzeczypospolitey maiąc sobie zalecone przez WW. Senatorów y Ministrów, tudzież przez UU. Posłów Ziemskich Prowincyi W. X. Lit. do usług publicznych osob poniżey wyrażonych, iuż to z sposobności do dzieł rycerskich, iuż z pieczołowitego nauk nabycia, iuż z innych zaszczycaiących ich doskonałości zgodne talenta y przymioty, też osoby, iako to: UU. (...) Marcina Antoniego Gosiewskiego (…) cum nata et nascitura onych prole, do kleynotu szlachectwa Polskiego, praeciso scartabellatu, w kondycyach przez ustawy Seymu teraźnieyszego pro hoc casu zawarowanych, przyimujemy, y każdemu z nich po wykonanym przez którymkolwiek z WW. Pieczętarzów naszych W. X. Lit. na wierność nam Królowi y Rzeczypospolitey zwykłym iuramencie, diploma z Kancelaryi naszey wydać zalecamy. [1, 2]
  • Nobilitacye Osob niżey wyrażonych. W Nadgrodę zasług Ludzi mądrością y innemi cnotami obdarzonych, onych za powszechną Stanów Zgromadzonych y Skonfederowanych zgodą, cum prole utriusque sexus nata & nascitura, do kleynotu Szlachectwa Polskiego przypuszczamy, y onym, gdy Jurament super fidelitatem Nam Krolowi y Rzeczypospolitey przed WW. Pieczętarzami wykonaią y obowiązki Prawem na teraźnieyszym Seymie ustanowione dopełnią; iako to Urodzonym (…) Antoniemu Gąsiewskiemu (…) Diplommata Nobilitationis z Kancellaryi Narodowych wydać zalecamy. [3]
  • Prawa Litewskie (…) Roku 1775 (…) Nobilitacya praeciso scartabellatu uu. (…) Marcina Gosiewskiego (…) [4]
  Nobilitacja 6 lip. 1776  Warszawa Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  • Ex Libro Variarum Transactionum Magni Ducatus Lithuaniae Regnante Stanislao Augusto Annorum 1775 et 1790 N° 25 Pag. 108

   Przywiley Nobilitacyi Urodzonemu Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu z nadaniem Herbu jemu samemu y sukcessorom jego.

   W imię Pańskie Amen. Na Wieczną Rzeczy pamiątkę My Stanisław August z Bożej Łaski Król Polski etc. etc. Oznaymuiemy niniyszym Listem Przywileiem Naszym wszem wobec y każdemu z osobna komu otym teraz y w Potomne Czasy wiedzieć będzie należało. Wyrokiem od Poięcia Ludzkiego ukrytym do Władania Berłem Tronu Polskiego przed Czasy wyznaczeni a w Czasie Wszechmocną tegoż naywyższego Rządu Prawicą na Tymże Tronie osadzeni y utrzymani przedsięwzięliśmy za Treść y Fundament Panowania Naszego żeby czuła na potrzeby obywatelów tego Zacnego Narodu baczność nieodmowna Ich proźby czynność y zupełna ku nim łaskawość łatwy dla każdego otwierając przystęp rzeczywistym Dobroci y Sprawiedliwości Naszey była dowodem, iż względów Łaski y Oycowskiego starania Naszego o Ucalenie Praw Swobód Wolności Dostoienstw y Prerogatyw dla wszystkich powszechnie y dla każdego w szczegulności odmawiać y ubliżać nie będziemy jakoż dopełniając skutkiem to Postanowienie Nasze a przychylając się do wniesionej prośby WW Senatrów y Ministrów tudzież UUr. Posłów Ziemskich Prowincyi WXL na Seymie w Roku Tysiąc Siedemset Siedemdziesiątym Trzecim zaczętym a w Roku Tysiąc Siedemset Siedemdziesiąt Piątym zakonczonym, gdyśmy między innemi Osobami mieli zalecone godne talenta y Przymioty oraz chwalebną ad (Usus) publicos Applikacyą Ur Antoniego Marcina Gosiewskiego. Tedyśmy za zgodą wszystkich Stanów na pomieniony Seym Zgromadzonych, Jego samego z Potomstwem Jego Oboyga płci Prerogatywą Szlachectwa Polskiego praeciso scartabellatu przyozdobić y udarować za Rzecz słuszną uznali dni Virtute takowey Seymowey Uchwały preasenti Diplomante Nostro Regio przyozdabiamy y tegoż Ur. Marcina Antoniego Gosiewskiego wraz cum prole onego utriusque sexus nata & nascitura za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy, kreuiemy y stanowiemy wszystkiemi wolnościami uczestnictwem Prerogatywami któremi się Stan Szlachecki zaszczyca pomienionemu Ur. Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu y Potomstwu Jego zaszczycać się y onych używać podług przepisu Konstytucyi dozwalamy aby zaś Dobroczynności Naszey y Rzeczypospolitey trwała y wieczna Pamięć była Onemu y Potomstwu Jego (Locus stesimatis / stenimatis) Herb taki iaki tu odmalowany to iest w Czerwonym Polu Podkowa Krzyż na Wierzchu maiąca a na tym Krzyżu Kruk Czarny stoiący z podniesionemi skrzydłami Pierścień Złoty w Nosie z dyamentem na Dół obróconym trzymaiący, a sam Kruk w Prawą stronę Tarczy całym sobą obrócony na Hełmie Trzy Strusie Pióra, na tych zaś piórach ten sam wyraz Podkowy, Krzyża y Kruka co na Tarczy, w ogólności Korwin nazwany Dla zaszczytu y używania wiecznemi Czasy nadaiemy, którego to herbu we wszystkich sprawowaniach na Tarczach, Chorągwiach Malowaniach Domach Propircach Grobach Pierścieniach w Każdym Czasie Pokoju lub Woyny tak iako inni Szlachta używaią zaszczycać się y używać wiecznemi Czasy Jemu y Potomstwu Jego Obojga Płci pozwalamy. Mieć zatym chcemy po WW Senatorach Ministrach, tudzież Urodzonych Dygnitarzach Ziemskich, Grodzkich Rycerstwie Szlachcie y Obywatelach Państw Naszych oraz wszelkiey godności Stanu Ludziach aby wspomnianego Ur. Antoniego Marcina Gosiewskiego wraz z Potomstwem Jego Oboiey Płci wiecznemi czasy zaprawdziwą Szlachtę mieli uznawali y czcili oraz wszystkich Praw Wolności y prerogatyw Szlacheckich zażywać dopuścili i nieprzeszkadzali dla Łaski Naszey Królewskiey pod Karami w Prawie przeciwko urągaiącymi się y zelżywość czyniącym albo Szlacheckiemu Honorowi ubliźiaiącymi postanowionemi a dla większey Wiary y Świadectwa ninieyszy List Nasz Dyplomatyczny /po wykonaney na Wierność Nam Królowi y Rzpltey przed Którymkolwiek z WW Pieczętarzów WXLit Przysiędze/ Ręką Naszą Podpisany Pieczęcią WXLit stwierdzić rozkazaliśmy.

   Dan w Warszawie dnia VI miesiąca Lipca Roku Pańskiego MDCCLXXVI (1776) Panowania Naszego XII Roku. Stanisław August Król [5]
  Potwierdzenie szlachectwa 1799  Grodno Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  • Zapisany do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej [6]
  Zgon po 1799 
  ID osoby I115  Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich | Gosiewscy
  Ostatnia modyfikacja 7 luty 2021 

  Małżeństwo Eufrozyna JAHOŁKOWSKA,   ur. data nieznana,   zm. data nieznana 
  Dzieci 
  +1. Józefat Arkadyusz Felix GOSIEWSKI,   ur. 17 sty. 1786, Kurszany Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   zm. 24 sty. 1868, Przasnysz Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 82 lat)
  Ostatnia modyfikacja 4 sty. 2018 
  ID rodziny F35  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzenia
  Łącze do Google MapsNobilitacja - 11 kwie. 1775 - Warszawa Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsNobilitacja - 6 lip. 1776 - Warszawa Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPotwierdzenie szlachectwa - 1799 - Grodno Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek  : Adres       : Miejsce zamieszkania       : Miejscowość       : Powiat       : Województwo       : Państwo       : Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S117] Konstytucye W. X. Litewskiego, s. 44-45, 1775.

  2. [S11] Volumina Legum, T. VIII, f. 679.

  3. [S105] Konstytucye Seymu 1773-1775, T. 1, 148-149, 1775.

  4. [S116] Inwentarz nowy praw, traktatów y konstytucyi koronnych y W. X. Lit. , Ostrowski T., s. 288-289, 1782.

  5. [S9] Metryka Koronna - Księgi Kanclerskie, sygn. KK 42a, s. 147-151.

  6. [S10] Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Seweryn Uruski, T. 4, str. 299.