Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego [...] za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy

Aleksandra Agnieszka BOGDAŃSKA

Kobieta ok. 1820 - 1867  (47 lat)


Info o osobie    |    Źródła    |    Mapa wydarzeń    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Aleksandra Agnieszka BOGDAŃSKA 
  Urodz. ok. 1820  Dobrowola Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Płeć Kobieta 
  Zgon 22 maj 1867  Warszawa Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  • Ś.p. Alexandra z Bogdańskich Boduszyńska małżonka b. Gubernatora Cywilnego Guberni Lubelskiej, opatrzona śś. Sakramentami, przeżywszy lat 43, w dniu 22gim b.m. rozstała się z tym światem. Bolesnym tym ciosem dotknięci: Mąż wraz z Dziećmi, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok zmarłej na cmentarz Powązkowski, w dniu 26tym Maja, to jest w Niedzielę, o godzinie 5ej popołudniu, z domu nr 1356 przy ul. Wareckiej. [1]
  • Wczoraj o godz. 5tej popołudniu oddano hołd ostatni i chrześcijańską posługę ś.p. Aleksandrze z Bogdańskich Boduszyńskiej, małżonce b. Gubernatora Cywilnego Gub. Lubelskiej, zmarłej w 43 roku życia. W smutnym tym obrzędzie, oprócz boleśnie dotkniętych tym ciosem męża, dzieci i całej rodziny, przyjęli szczery współudział i przyjaciele, a to dla uczczenia pamięci tej, która bez zaprzeczenia była wzorem niewiast. Jeszcze przed rogatkami wzięto jej zwłoki na barki, a ponad grobem ozwał się głos kapłana, który w treściwem zadaniu o powołaniu kobiety, zawarł cały niemal żywot ś.p. Aleksandry, idącej właśnie tym torem i będącej zaszczytem niewiast. Jeżeli więc kto, to ś.p. Aleksandra, słuszny wywołała swym skonem żal; uświęcony łzą wszystkich i gorącem za spokój jej czystej i pięknej duszy westchnieniem. [2]
  ID osoby I310  Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich
  Ostatnia modyfikacja 15 lip. 2022 

  Ojciec Antoni BOGDAŃSKI,   ur. 10 czer. 1783   zm. 30 maj 1831, Kielce Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją (wiek 47 lat) 
  Matka Marianna Regina MARKOWSKA,   ur. 1795   zm. 3 sty. 1840 (wiek 45 lat) 
  Małżeństwo 25 paź. 1815  Warszawa Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  ID rodziny F122  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Rodzina Antoni Wincenty BODUSZYŃSKI,   ur. 16 kwie. 1806, Zamość Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacjązm. 21 wrz. 1876, Pliszczyn Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją (wiek 70 lat) 
  Małżeństwo 23 list. 1836  Warszawa Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  • Działo się w mieście Warszawie dnia dwudziestego trzeciego listopada tysiąc ośmsetnego trzydziestego szóstego roku o godzinie szóstey popołudniu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Stanisława Siekaczyńskiego, Naczelnika Sekcji prawnej w Kommisyi Rządowey Przychodów i Skarbu w Warszawie przy ulicy Leszno pod liczbą siedemset dwadzieścia cztery zamieszkałego, lat trzydzieści dwa liczącego i Józefata Przedpełskiego asesora prawnego w Kommisyi Rządowey Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego w Warszawie przy ulicy Długiej pod liczbą pięćset siedemdziesiąt sześć zamieszkałego, lat trzydzieści pięć maiącego. Na dniu dzisieyszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Antonim Boduszyļskim, kawalerem, Radcą prawnym w Kommisyi Woiewództwa Lubelskiego we wsi Pliszczynie parafii Bystrzyckiej Woiewództwa Lubleskiego zamieszkałym, urodzonym w Woiewództwie Lubelskim z Wincentego i Zuzanny z Finsterbuszów małżonków Boduszyńskich, żyjących we wsi Pliszczynie (w) Woiewództwie Lubelskim zamieszkałych, lat trzydzieści mającym; a panną Aleksandrą, córką Antoniego i Maryanny z Markowskich małżonków Bogdańskich, Oyca nieżyiącego, Matki żyiącey w mieście Warszawie zamieszkałey, lat szesnaście skończonych liczącey w dworze Dobrowola Obwodzie Maryampolskim (w) Woiewództwie Augustowskim urodzoną, a teraz w Warszawie w parafii tuteyszey przy Matce swey zamieszkałą pod liczbą dwa tysiące czterysta trzydzieści ieden. Małżeństwo to poprzedziła iedna tylko zapowiedź w dniu trzynastym listopada roku bieżącego w parafiach Bystrzyckiey i tuteyszey; od dalszei zapowiedzi Władza Duchowna tak archidyecezyi Warszawskieym jako też dyecezya Lubelska dyspensy udzieliły, jako też pozwolenie ustne obecney Matki (…) udzielone zostało. Tamowanie małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczaią, iż umowę przedślubną przez Andrzejem Wiliamem Regentem (…) Woiewództwa Mazowieckiego w Warszawie zamieszałym na dniu dwudziestym trzecim bieżącego miesiąca i roku zawarli. (…) [3]
  Dzieci 
  +1. Mieczysław Wincenty Józef Cyryl BODUSZYŃSKI,   ur. 9 lip. 1850, Pliszczyn Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacjązm. 28 wrz. 1927, Chojno Nowe, gm. Siedliszcze Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją (wiek 77 lat)
  ID rodziny F77  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny
  Ostatnia modyfikacja 21 lip. 2019 

 • Mapa wydarzeń
  Łącze do Google MapsUrodz. - ok. 1820 - Dobrowola Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsMałżeństwo - 23 list. 1836 - Warszawa Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsZgon - 22 maj 1867 - Warszawa Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek  : Adres       : Miejsce zamieszkania       : Miejscowość       : Powiat       : Województwo       : Państwo       : Nie ustawione

 • Źródła 
  1. [S41] Kurier Warszawski, 24 maj 1867, R. 46, Nr 117, s. 1.

  2. [S121] Kurier Codzienny, 27 maj 1867, Nr 119, s. 2.

  3. [S66] Parafia Nawiedzenia NMP w Warszawie, Akt małżeństwa nr 224/1836.
   http://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=1&zs=0160d&sy=1836b&kt=2&plik=224-225.jpg#zoom=1.25&x=406&y=0