Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Monitor Polski - Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej PolskiejInformacje o źródle