Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Konstytucye Publiczne Seymu Extraordynaryinego Warszawskiego 1773-1775Informacje o źródle

  • Tytuł Konstytucye Publiczne Seymu Extraordynaryinego Warszawskiego 1773-1775 
    Krótki tytuł Konstytucye Seymu 1773-1775 
    ID żródła S105 
    Tekst Konstytucye Publiczne Seymu Extraordynaryinego Warszawskiego pod węzłem Generalney Konfederacyi Oboyga Narodow trwaiącego Roku 1773 dnia 19. kwietnia zaczętego, a z Limity y sześciu Prorogacyi w Roku 1775 przy utwierdzeniu Dzieł Generalnych Konfederacyi y rozwiązaniu onychże skończonego Za zgodą Zgromaczonych y Skonfederowanych Stanow Uchwalone. 
    Link do Antoni Marcin GOSIEWSKI