Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Volumina Legum. Przedruk zbioru praw (...)Informacje o źródle

  • Tytuł Volumina Legum. Przedruk zbioru praw (...) 
    Krótki tytuł Volumina Legum 
    ID żródła S11 
    Tekst Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od Seymu Wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego Seymu uchwalone.  
    Link do Antoni Marcin GOSIEWSKI